Zaterdag March against Monsanto: STOP TTIP

monsanto
Het hoofdthema van de ‘March Against Monsanto’ is dit jaar ‘Stop TTIP’, omdat dit handelsverdrag tussen de VS en de EU, dat het grootste ter wereld moet worden enorme negatieve gevolgen heeft voor o.a. de democratie, het milieu, arbeidsvoorwaarden, duurzame landbouw, dierenwelzijn, voedselveiligheid en de gezondheid (meer over TTIP)

Het podiumprogramma begint om 14.00 uur (presentatie: Frank van Schaik)

Sprekers (voor zover bekend/bevestigd):
Lot van Baaren (FNV)
Tjerk Dalhuisen (Aseed)
Jasper van Dijk (SP Tweede Kamerfractie)
Tosca Flora (Groene Liefde en Permacultuurcentrum Haarlem)
Guus Geurts (Auteur ‘Wereldvoedsel – Pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening’ en namens XminY betrokken bij Platform Aarde Boer Consument)
Matthijs Pontier (Piratenpartij)
Geert Ritsema (Milieudefensie)
Karen Soeters (wetenschappelijk bureau Partij voor de Dieren)

Een half uur voor het officiële programma begint vindt op de Dam een meditatie voor Moeder Aarde plaats. Iedereen is welkom daaraan mee te doen.
https://www.facebook.com/events/978438828875334/

De ‘March’ begint om 15.30 en neemt de volgende route:
Dam, Rokin, Muntplein, Amstel, Halvemaansbrug, Kloveniersburgwal, Bushuissluis, Oude Hoogstraat, Oude Doelenstraat, Damstraat, Dam.