Zachte waarden: ‘Ware winst’

warewinst‘Ware winst’ is enerzijds een goed doordacht studieboek waarin de Attac-stappen om te komen tot een helder en samenhangend alternatief voor het huidige economische systeem zorgvuldig worden uiteengezet, maar anderzijds ook een aanstekelijke inspiratiebron voor wie mee in het hic et nunc de uitgangspunten van ‘Ware winst’ wil realiseren.

Achter elk boek gaat ook een uitgever schuil. Meestal holt een auteur achter een uitgever aan, maar – en dat is zeer uitzonderlijk – soms is het andersom. Dat is het geval met ‘Ware winst’ van Christian Felber en Jan Van Arkel, maar dat is dan ook geen gewone uitgeverij. Ze werd in 1974 door milieu-activist Jan van Arkel opgestart onder de naam Ekologische Uitgeverij.

Jan van Arkel was in de jaren ’70 en ’80 voor Aktie Strohalm (nu STRO) actief in de milieubeweging, o.a. in de acties tegen de kweekreactor(plannen) in Kalkar. Hij is momenteel penningmeester van het Nederlandse Transition Towns en al 43 jaar one man uitgever.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be