Wooncorporaties onder verscherpt toezicht

Als ik zo’n bericht zie dan weet ik welhaast zeker dat de zogenaamde woonstichting De Key er bij vermeld wordt: veertien wooncorporaties onder verscherpt toezicht.

De verwachting komt uit en tegelijkertijd valt het motief tegen, maar dat kun je verwachten. Voor een corporatie onder leiding van Frank de Grave en Guusje ter Horst zal het toch nog schokkend zijn te vernemen onder het hoofdje
Woonstichting De Key:

Uit de continuïteitsbeoordeling van het CFV [=Centraal Fonds Volkshuisvesting] blijkt dat de voorgenomen activiteiten van De Key de financiële positie tot en met het derde prognosejaar in gevaar kunnen brengen, terwijl in de laatste jaren de balans weer wordt gevonden tussen activiteiten en vermogenspositie. De financiële marges van De Key zijn gering. De omvang van de leningenportefeuille en het aantal (voorgenomen) projecten en resterende grondposities zijn relatief (te) groot. Mede gelet op het bovenstaande en in het licht van de vigerende monitoringafspraken heeft het CFV De Key verzocht om de inhoud van de periodieke voortgangsrapportage te verbreden en besloten het verscherpt toezicht bij De Key voort te zetten. Het WSW heeft De Key opdracht gegeven om de administratie op punten te professionaliseren en businessplannen te maken die aansluiten op de financiële mogelijkheden.

Vreemd is dat, de praktijk van insluipen bij, stelen van en knokploegen afsturen op eerbare huurders is geen reden zo’n onroerendgoedmafiaclub onder toezicht te plaatsen. Abracadabra wel.

Het zal met de dertien andere niet zoveel anders zijn.