Woonbond: Blok wijkt te veel af van Sociaal Huurakkoord

Minister Blok neemt het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en Woonbond in 2015 sloten, deels over. De totale huursom van corporaties mag niet meer stijgen dan 1% boven inflatie. Binnen die huursom -de opbrengst uit verhuur- vallen niet alleen de huurprijzen die zittende huurders betalen, maar ook de huurprijzen van vrijkomende woningen voor starters en huurders die verhuizen. Helaas wijkt de minister op belangrijke punten af van het Sociaal Huurakkoord. De Woonbond heeft zich daar in een reactie op het wetsvoorstel kritisch over uitgesproken. De Tweede kamer moet het wetsvoorstel nog bespreken.

De minister heeft ervoor gekozen zijn voorstel over de huursombenadering te koppelen aan een voorstel dat verhuurders meer mogelijkheden geeft om tijdelijke huurcontracten aan te bieden. Volgens de Woonbond horen deze maatregelen niet samen in een wetsvoorstel. De Woonbond is tegen extra mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Het door Blok voorgestelde éénjarig contract ondermijnt de huurbescherming. De woonzekerheid van huurders moet volgens de Woonbond juist worden verbeterd. Door mee vaste en minder tijdelijke huurcontracten en door tijdelijke huurders garanties te geven voor aansluitende huisvesting wanneer ze de woning uit moeten.

(lees verder bij de bron)