Windmolenparken stilgelegd voor vogeltrek

Voor het eerst zijn windmolens op zee bij Borssele en Egmond aan Zee voor vier uur stilgezet. Reden daarvoor was de verwachte massale vogeltrek boven de Noordzee. Zo kregen de vogels een veilige doortocht. Naar verwachting worden vanaf komend najaar Noordzeewindparken vaker stilgezet. Vogelbescherming vindt dat een goede zaak.

Eind 2022 heeft een PhD-student aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) een vogeltrek- voorspellingsmodel opgeleverd dat vogeltrek twee dagen van tevoren voorspelt. Het model maakt gebruik van weerdata en vogelradars op de Noordzee. Ook een groep trekvogelexperts voorspelt twee dagen van tevoren de kans op grote vogeltrek. De tijdsspanne van twee dagen geeft netbeheerder TenneT de tijd om de stabiliteit van het hoogspanningsnet te garanderen. Ook wordt die tijd gebruikt om alle betrokkenen te informeren en om het stilzetten van de turbines zorgvuldig in gang te zetten.

– Lees verder bij Vogelbescherming

  • Uitgelichte afbeelding, windturbines in Sont: Kim Hansen. – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7185913