‘Willen jullie meer of minder decennia?’

Vandaag wordt op de kop af Geert Wilders tien jaar beveiligd door de AIVD en beveiligingsbedrijven vanwege bedreigingen die je niemand gunt en waarvoor de rekening door de Nederlandse samenleving wordt betaald. Van betrekkelijk obscure VVD-backbencher en potloodslijper van Frits Bolkestein wist Wilders na zijn vertrek uit de VVD in enkele jaren tijd binnen en buiten Nederland op te klimmen tot bekendste Nederlandse politicus. Hij reisde in de eerste jaren van zijn onafhankelijkheid vaak naar de VS waar hij zich lieerde aan een neoconservatief blok van Republikeinen en Tea Party lievelingen, zoals de netwerkjes rond David Horowitz en Pamela Geller, die miljoenen binnenharken met het verspreiden van moslimhaat in combinatie met anti-immigratieretoriek en waarvoor Wilders op bijeenkomsten regelmatig adverteerde voor donaties ter ondersteuning van zijn verdediging in de rechtszaak tegen hem. Hij mocht een flaptekst schrijven met aanbeveling voor een boek waarin Obama een freak wordt genoemd, geschreven door een auteur die in de VS bekend werd omdat ze beweerde dat POTUS geen echte Amerikaan was en eigenlijk het kind was van Malcolm X. Voor onzin is er altijd publiek en voor hardnekkige onzin een eeuwige groeimarkt.

De laatste jaren is Wilders’ eenmansbedrijf in de politiek, de Partij voor de Vrijheid, een niet meer weg te denken factor in het politieke landschap. Geen enkele partij kwam de afgelopen jaren zo vaak in het nieuws, zelfs als er geen nieuws was. Het maakt ook helemaal niet uit of het positief of negatief is. Zelfs tweets van Wilders werden als aanleiding genomen om er hele artikelen omheen te bouwen, zelfs als het eigenlijk nergens over ging. Hij etaleert zich voortdurend als de vrijheidsstrijder die als enige echte voor de vrijheid van meningsuiting op komt. Hij noemt ook dat er in Nederland en het westen altijd een totale oorlog woedt en we door van alles worden bedreigd, alles wat zijn electoraat ook als een bedreiging ziet, immigranten, moslims, Marokkaanse Nederlanders, asielzoekers, Oost-Europeanen, milieu-activisten, linkse Nederlanders, kunstenaars, de media en de EU. Hij weet als geen ander de frustratie en rancune bij veel Nederlanders in een klimaat van werkloosheid en wantrouwen uit te buiten. Hij weet ook als geen ander de pretentie van ik-ben-belangrijk hoog te houden, ook al zijn zijn buitenlandse optredens vaak obscuur of op uitnodiging van dubieuze gastgevers. Iedereen die Wilders ontmoet is volgens hem een fantastische man of vrouw, zelfs al is hun reputatie in alle openlijkheid meer dan twijfelachtig. Zijn achterban vindt die ontmoetingen geweldig.

forsaleHoe zullen de komende tien jaar er voor Wilders uit gaan zien? Op Radio 1 Journaal vertelde hij vanochtend dat het de afgelopen tien jaar voor iedereen onveiliger is geworden en dat wat hem betreft aanslagen beter buiten Nederland kunnen plaatsvinden dan in ons land. Met zulke uitspraken weet je dat het fenomeen nog wel een tien jaar kan doorgaan. Ondertussen is veel van het gedachtegoed van Wilders over immigratie, vluchtelingen en de EU gemeengoed geworden in de Nederlandse politiek en media. We horen tegenwoordig via hen dagelijks dat we worden bedreigd en dan kan Wilders eraan toevoegen dat hij er al jaren voor waarschuwt. Discriminatie en racisme nemen alsmaar toe, burgerrechten staan onder druk en de stemming tegen buitenlanders, de EU of tegen mensenrechtenverdragen wordt alsmaar verder opgeklopt. Ieder incident wordt uitgemolken en gebruikt als illustratie voor de eeuwige samenzwering tegen de stem van het volk, zoals hij zichzelf graag voorstelt en dus het volk. In zijn laatste toespraak in Kopenhagen afgelopen zondag op uitnodiging van de Danish Free Press Society sprak hij alweer over zijn International Freedom Alliance en noemde hij Theo van Gogh een profeet in tegenstelling tot Mohammed. “Indeed, we are at war. Only fools can deny it. Islam has declared war on us.”

Zolang die oorlog tegen de werkelijkheid voortwoekert, begeleid door dagelijkse incidenten en driftig rondgestuurde hatelijkheden en gruwelijke beelden, zal Wilders een factor in de Nederlandse politiek blijven. In het buitenland laat hij zich regelmatig fêteren als de grootste partij en de toekomstige ministerpresident en gaat regelmatig lachend op de foto met personen met politieke ambities, die het vaak maar niet lukt uit de marge te komen, tenzij ze zijn stijl overnemen en er electoraal potentieel is voor een politieke van angst en haat. Wilders is ondertussen een icoon voor partijen voor wie anti-immigratie, voor wie de oorlog tegen moslims, homo’s en gekleurde mensen centraal staat, en een handelsmerk, dat via zijn op het Binnenhof geregistreerde BV wordt uitgebaat. Dat de 800.000 moslims in Nederland ons de afgelopen tien jaar niet hebben vermoord, alles hebben afgepakt en ons hebben overgenomen is eigenlijk een godswonder. Zijn voormalige zetbaas Bolkestein mag nu als columnist op Jalta zijn pijlen richten op Afrikaanse immigranten en vluchtelingen en voorspelt dat het blanke West-Europa binnen enkele jaren zal zijn overgenomen door armlastige negers. In 2005 beweerde Bolkestein dat Amsterdam zo rond deze tijd voor de helft uit moslims zou moeten bestaan.

forsalealsoHet is langzaam werkend gif dat dankbaar werkt voor Wilders, met voldoende Nederlanders die het meer dan zat zijn om hun gezonde verstand te gebruiken en niet meer zonder angst en haat kunnen leven. Je kunt geen vijanden en problemen genoeg hebben. Zonder zijn oorlogsretoriek en het aanwakkeren van onvrede en onrust is er geen enkele rol voor Wilders in de grote mensenwereldgeschiedenis weggelegd. Zolang de kloof tussen arm en rijk blijft toenemen, de onzekerheid en onrust blijven en mensen het uitzicht op welvaart en welzijn in de toekomst wordt ontnomen zal Wilders hier voordeel uit halen. Aan de andere kant heeft hij zichzelf buiten de macht geplaatst. Er valt simpelweg niet met de man, die iedereen die hem niet welgezind is schoffeert en uitscheldt, samen te werken. In zekere zin heeft hij onmacht aan het politieke spectrum toegevoegd. Zijn bijdrage aan welk debat dan ook beperkt zich tot insinuaties en treiteren. Zolang mensen blijven geloven dat hij ooit de baas zal worden van Nederland en met al hun vijanden zal afrekenen zal er helemaal niets veranderen. De komende tien jaar zullen daarom niet veel meer dan een herhaling van het afgelopen decennium zijn. Veel lawaai met weinig effect en veel teveel aandacht. Graag veel minder dus.