Opnieuw Wilders’ verzet in Heesch: bedreiging en chantage SP

En wéér een bedreiging vanuit Wildersverzetshoek: deze keer betreft het er een aan het adres van de SP te Heesch, die niets anders wou dan mensen hun opinie vragen over een eventueel AZC in Heesch.

Echter, dit blijkt VERBOTEN! door de plaatselijke bezorgde varkenslijkenophangers:

De partij ontving anonieme mails met de strekking dat ‘het niet goed met hun zou aflopen, als ze bij de supermarkt zouden gaan staan’. De SP heeft politiebescherming gevraagd, maar niet gekregen. Daarom heeft het dagelijks bestuur besloten dat de gebruikelijke supermarktenquête niet doorgaat. (AD)

Kunnen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de AIVD dit onzindelijke tuig misschien eens ergens om half vier ’s ochtends door een bataljon aan arrestatieteams van hun stinkbed laten lichten en een uitermate onaangenaam weekend in een verhoorcel laten doorbrengen? Liefst gevolgd door een veroordeling die ze een heilzaam groot aantal uren riolen laat uitbaggeren of iets dergelijks? Wat IS dit? Gaat er nog iets gedaan worden tegen dit structureel geweld tegen de democratie?