Wilders gaat motie van wantrouwen indienen tegen minister Ollongren


*Gaap*. Het nieuwe kabinet begint met een motie van wantrouwen van Geert Wilders tegen  vice-premier Kajsa Ollongren. Die moet volgens de fascistenleider aftreden omdat ze een dubbele nationaliteit heeft. Ollongren heeft naast de Nederlandse ook de Zweedse nationaliteit.

Uiteraard is de motie volstrekt kansloos, maar dat interesseert Wilders niks. Het gaat om de publiciteit en het scoren bij de achterban, voor de rest zal het Geert worst wezen.

Saillant detail: ook in Bruin I – toen de PVV gedoogpartner was – zat een staatssecretaris met een dubbele nationaliteit. Verrassend genoeg was dat destijds géén aanleiding een motie van wantrouwen in te dienen.