Wil je jezelf niet laten deporteren richting oorlog en armoede? Dan mag je hier op straat verhongeren

Twee rechterlijke uitspraken vandaag brengen een flinke slag toe aan de opvang voor mensen zonder papieren. De Centrale Raad van Beroep en de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de twee hoogste rechtsorganen op het gebied van bestuursrecht, oordelen dat er bij de opvang van mensen zonder verblijfsrecht voorwaarden gesteld mogen worden, in het bijzonder de eis van meewerken aan vertrek naar het land van herkomst. Dat is niets anders dan rechterlijke goedkeuring van de schandalige chantagepolitiek die de Nederlandse staat al decennialang inzet om vluchtelingen en migranten te dwingen om het land te verlaten.

De staat brult het al jaren: meewerken zullen ze aan hun eigen vertrek, die uitgeprocedeerden, die ongedocumenteerden, anders is er geen hulp, geen onderdak, geen voedsel, geen kleding. Het onthouden van deze basisvoorwaarden van het bestaan is een stok om mensen zonder papieren net zo lang te slaan totdat ze murw genoeg zijn om te doen wat de staat wil dat ze doen: oprotten! Onuitzetbaar? Dat bestaat niet volgens de staat, behalve als je aan de onmogelijke eisen van de verblijfsprocedure “buiten schuld” kunt voldoen, die in de praktijk een wassen neus is.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak