Wikipedia opzettelijk in de fout?

AMSTERDAM, 29 juni 2018 – De online encyclopedie Wikipedia censureert de term ‘nazi’ onder meer in een artikel over de grote nazibegraafplaats Ysselsteyn (Venray, ruim 31.000 nazidoden) en in andere artikelen over WO-II. Ook in het uitgebreide artikel ‘Duitse aanval op Nederland in 1940’ en andere ontbreekt de term geheel.

Dat heeft de AFVN-Bond van oud-verzetsstrijders en antifacsisten deze week ontdekt. De bond vindt dat de titels moet luiden: ‘Nazibegraafplaats Ysselsteyn’ en ‘Naziduitse aanval op Nederland in 1940’.
Ook het artikel ‘Aanvang van de Tweede Wereldoorlog’ bevat geen enkele maal de term ‘nazi’. Het artikel ‘Fall Gelb’, de Wehrmacht-codenaam voor de onwettige en agressieve aanval op de Benelux en Frankrijk in mei 1940, bevat de term slechts één maal.

De bond trachtte begin deze week het artikel over Ysselsteyn aan te vullen. Dat werd echter binnen een halve dag ongedaan gemaakt. Dat gebeurde drie maal, onder meer door een vrijwilliger met de schuilnaam MoiraMoira, die volgens de informatie van de AFVN Mimy Sluiter uit Bussum is, een oud-raadslid van D66.

Volgens informatie die de bond heeft, treedt Sluiter al jaren dagelijks op als zelfbenoemde hoofd van de burgerwacht van Wikipedia, die korte metten maakt met elke vermeende overtreding en de term ‘vandalisme’ graag rondstrooit. Op bezwaren wil zij niet ingaan. De bond noemt haar optreden in dit geval ‘onbegrijpelijk en fascistoïde’.

Ook kreeg de bond een tip dat een Arnhemmer, organisator van een nazibeurs in Duiven, hier aan meedoet. Deze beurs moet sluiten na acties in maart van de bond, omdat er o.m. verboden SS-dolken werden aangeboden.

De oud-verzetsmensen voeren momenteel actie tegen een geplande kranslegging op Ysselsteyn door de Bundeswehr, het Duitse leger, in juli. Soldaten hiervan nemen jaarlijks deel aan de Vierdaagse. Zij gaan echter de laatste jaren op hun vrije dag liefst onopgemerkt maar in uniform kransen leggen voor de dode nazi’s en oorlogsmisdadigers eren op Ysselsteyn, waar ook honderden zware vele tientallen Nederlandse verraders liggen. Onder hen ook de Nijmeegse Jodenjager en politiecommissaris Antonie van Dijk, die de deportatie leidde van de 500 vermoorde Nijmeegse Joden.

Op de begraafplaats Ysselsteyn liggen nazi’s uit 7 landen, met zo’n 6.000 SS’ers. Onder hen vele tientallen Duitse, Oostenrijkse en Nederlandse beulen die in de beruchte Sicherheitsdienst (SD) Nederlandse verzetsmensen martelden en executeerden. Daarbij ook mannen als de beruchte SD-beul Ernst Knorr. Er zijn in Ysselsteyn verder enkele honderden ex-Nederlandse SS-ers begraven, zoals de eerste Nederlandse SS-vrijwilliger, latere SS-officier en oorlogssmisdadiger Willem Heubel uit Hilversum.

Wikipedia-tekst AFVN incl. nazi-vermelding (inleiding):
De Duitse militaire begraafplaats aan de Timmermannsweg 75 in Ysselsteyn (Limburg) is met 31.598 doden de grootste militaire begraafplaats in Nederland. Het is ook de enige nazi-Duitse militaire begraafplaats in Nederland. Er liggen voornamelijk omgekomen nazi-Duitse militairen van de Tweede Wereldoorlog begraven. Ook liggen er ex-Nederlanders die in nazidienst (met name de SS) zijn gesneuveld. (Etc)

Originele tekst Wp zonder nazi (inleiding)
De Duitse militaire begraafplaats aan de Timmermannsweg 75 in Ysselsteyn (Limburg) is met 31.598 doden de grootste militaire begraafplaats in Nederland. Het is ook de enige Duitse militaire begraafplaats in Nederland. Er liggen voornamelijk omgekomen Duitse militairen van de Tweede Wereldoorlog begraven. Ook liggen er Nederlanders die in Duitse krijgsdienst (met name de SS) zijn gesneuveld. (Etc)

ACHTERGRONDEN
Ysselsteyn is met 28 hectare het grootste nazi-overblijfsel in Nederland, maar het enige waar de nazidaders worden geëerd. Volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei dienen in Nederland alleen slachtoffers van WO-II geëerd en herdacht worden. Het comité heeft al eerder de AFVN-BvA gesteund bij hun protest tegen een soortgelijke herdenking in Vorden (gem. Bronckhorst).

Behalve de AFVN-BvA maken ook de Duitse Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Federatief Joods Nederland, het Comité van Waakzaamheid tegen Herlevend Fascisme bezwaar tegen herdenkingen met eerbewijzen op Ysselsteyn.

De Duitstalige en Engelse versies van het artikel over de nazibegraafplaats Ysselsteyn vermelden eveneens nul maal de term ‘nazi’ of verwante termen als ‘NS’ (Duitse afkorting van ‘nationaal socialistisch’). Het soortgelijke Nederlandse artikel over de nazibegraafplaats Lommel – in dodenaantal groter, in oppervlak kleiner dan Ysselsteyn – bevat uitsluitend een vermelding van neonazistische acties, maar de doden worden op geen enkele manier aangeduid als ´nazi´s´.

Op Wikipedia kan iedereen wijzigingen aanbrengen, die echter ook weer meteen door iedereen veranderd kunnen worden.

Vanaf 1933 was volgens de bond de oude ‘Duitse’ democratische staat gekaapt door de moorddadige nazi’s onder Hitler, die er een terroristische dictatuur opzetten.
De bond van antifascisten stelt, dat het weglaten van elke nazi-vermelding als ontkenning van de Holocaust en het eren van terreur uitgelegd kan worden. De AFVN-BvA vindt het juist van het allergrootste belang duidelijk te maken, dat hier daders en oorlogmisdadigers, nazibeulen, nazi-kampbewaarders, nazi-executeurs van Nederlandse verzetsmensen en vooral: ondersteuners, handlangers en mededaders van de Holocaust liggen. De Duitse oorlogsgravenstichting, de zg. ‘Volksbund’, beschouwt deze nazidoden echter de laatste jaren als ‘slachtoffers’.

De AFVN-BvA benadrukt dat door dit soort bezoeken eer wordt gebracht aan oorlogsmisdadigers en het nazisme, wat volgens de bond zelfs verboden is in Nederland. De grootste oorlogsmisdadiger van Nijmegen ligt er, de Jodenjager en politiecommissaris Anton van Dijk, verantwoordelijk voor de deportatie van de 500 Nijmeegse Joden. Dit soort nazi-oorlogsmisdadigers is volgens de antifascisten uit te leggen als ontkenning van de Holocaust.

Zelf schrijft Wikipedia in het artikel over Nazi-Duitsland dat dit land zichzelf officieel vanaf 1943 ‘Grossdeutsches Reich’ noemde, oftewel Grootduits Rijk. Naar schatting 60% van de doden op Ysselsteyn komen volgens de antifascisten dus uit het Grootduitse Rijk.