Wij zijn hier ontruimd in Amstelveen, “het ga u allen goed”

De tot een nomadenbestaan gedwongen vluchtelingen van de “Wij-zijn-hier” groep hebben na een negatieve uitspraak in kort geding vanochtend (Saskia Belleman, de Fatsoenlijke Journaliste van De Telegraaf: De rechter: “Nog een persoonlijk woord: het ga u allen goed.”) het gekraakte kantoorpand in Amstelveen verlaten.
De (loco-)burgemeester wilde tot onmiddellijke ontruiming overgaan, ter fine van leegstand.

Bron.

Vanuit de groep klinken stemmen om het kraken maar op te geven, waar ook de rechter vanochtend op aandrong. Er zou voldoende plaats zijn in het voormalige huis van bewaring aan de Havenstraat in Amsterdam, dat een bed/bad/brood-voorziening biedt.

Bron.