Wetten tegen religieus extremisme in China

Het moet maar eens afgelopen zijn met terrorisme. China weet hoe het dit kwaad in de haarvaten kan bestrijden.

Wetgevers in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang zullen dit jaar beginnen met regulering tegen religieus extremisme, zo heeft het hoofd regionale wetgeving op woensdag verklaard. Het zal China’s eerste wetgeving zijn gericht tegen religieus extremisme, dat geleid heeft tot een aantal terroristische aanslagen in het land in de afgelopen jaren.
(China.org.cn [vertaald uit het Engels])

China is in veel opzichten (economische groei) een voorbeeld voor ons. Ook in het aspect van tolerantie jegens religieuze andersdenkenden gaat China ons wellicht voor.

Of is de ironie hier te sterk?