Wetsvoorstel van Minister Schippers plaatst kartel zorgverzekeraars boven de privacy van de patiënt

De Nederlandse privacywetgeving als onderdeel van de Europese Mensenrechtenconventie lijkt steeds meer het slachtoffer van politieke groepsverkrachtingen te worden.

De laatste groep privacy-verkrachters is vooral uit parlementariërs van lobby-groepen samengesteld, die blijkens alles, zonder enige kennis van de privacywetgeving, op aanwijzingen van hun lobby-leiders de ene na de andere mensenrechten inperkende maatregel in de Tweede Kamer aannemen.
Lekker op weg naar de totalitaire corporatieve maatschappij.

Een zaak is helemaal zeker – het oude verroeste model van DDR-totalitaire controle wordt thans door Minister Schippers daadwerkelijk volledig overgenomen en zodanig herzien en geüpdatet dat de polderversie ervan super afgelikt aan de burger verkocht zal worden…

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel van Minister Schippers goedgekeurd dat de macht van de verzekeraars boven de Grondwet en privacy wetgeving plaatst.

In het kader van de populistische kreet “bestrijden van fraude” die toevallig net in dezelfde trant klinkt als “bestrijden van terrorisme” waarom zoveel van onze vrijheden werden weggenomen, zouden verzekeraars thans zonder tussenkomst van rechterlijke macht in alle gezondheidsdossiers ongestoord mogen gaan rondsnuffelen, waarbij de burger niet op de hoogte ervan gesteld dient te worden. Of erg veel later, op een moment dat het niet meer toe doet.

Noord-Korea is doorgaans trots op dergelijke wetgeving.
Minister Schippers is nu trots op haar wetgeving.

Inmiddels zijn er geruchten dat dictator Kim Jong-un mevrouw Schippers gevraagd zou hebben om de sollicitatieprocedure voor Minister van Gezondheid in Noord-Korea op gang te zetten. Hij vindt haar zeker een schatje dat heel veel voor zijn land zou kunnen betekenen.

Wat natuurlijk als open kwestie blijft binnen dit totalitair politiek gebeuren is de kwestie: wat zou de reden zijn dat een simpele kreet als “Fraudebestrijden” steeds automatisch tot de meest totalitaire ingrepen in de privacy van de burgers in ons land zou moeten leiden?
Willen Schippers & Co naast het totalitaire, hoogst discriminatoire neoliberale systeem in de gezondheidszorg nu ook onze democratie zeker blijvende schade berokkenen door de privacy van de burgers volledig te schrappen?

Welke normaal mens stelt het poen beuren van de verzekeraars die sowieso in het geniep (totaal gebrek aan transparantie van de winstrekeningen en balansen) in de miljarden loopt waarbij ze mogelijk thans een probleem met 0,015% fraude zouden kunnen hebben, oftewel doorgerekend 0,0005% op de gezondheidszorgbalans, zou de rechtvaardiging dan moeten zijn voor deze totalitaire ingreep die het kartel verzekeraars boven de privacy-wetgeving en rechten van een heel land plaatst?

Het totalitair bewind klopt door middel van de hand van Schippers aan uw deur.