Wethouder erkent “vertraging” onderzoek naar misstanden DZB

Het Leidse stadsbestuur heeft opnieuw een brief gekregen over misstanden bij re-integratiebedrijf De Zijl Bedrijven (DZB), ditmaal van “bezorgde ambtenaren”. Zij vinden dat beloofd onafhankelijk onderzoek te lang op zich laat wachten en zijn ontevreden over de manier waarop DZB omgaat met klachten en berichtgeving. De brief kwam deze week ter sprake op de website van actiegroep Doorbraak, die medeondertekenaar is. Gisteren ontving de gemeente het schrijven. D66 en GroenLinks hebben burgemeester en wethouders gevraagd om een reactie. Deze krant schreef twee maanden terug over de eerste twee brieven over de misstanden, zoals regelmatig machtsmisbruik, intimidatie, seksueel wangedrag en diefstal. Kort erop sprak het Leidsch Dagblad betrokkenen die de inhoud van de brieven bevestigen. De anonieme ambtenaren stellen nu dat het management en de ondernemingsraad sindsdien vooral druk zijn met pogingen de verhalen te ontkrachten, zoeken naar klokkenluiders en het leveren van kritiek op de krant.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak