Wetenschappelijke Dienst Duitse Bondsdag: ‘Erkenning verleent geen legitimiteit’

De internationale erkenning van de zelfbenoemde Venezolaanse interim-president Juan Guaidó werpt naar de mening van de Duitse Bondsdag volkenrechtelijke vragen op.

Er zijn “sterke redenen om te geloven” dat de erkenning van Guaidó een inmenging in binnenlandse aangelegenheden van Venezuela is, zegt de zeven pagina’s lange expertise die in opdracht van de fractie van Die Linke in de Bondsdag werd gemaakt en aan de Deutsche Presse-Agentur (DPA) ter beschikking is gesteld. De vraag is “volledig gerechtvaardigd” of dit niet als een ontoelaatbare interventie moet worden beschouwd.

Volgens het rapport van de wetenschappelijke dienst van de Bondsdag is het voor de kwestie van de toelaatbaarheid van het internationale recht van belang of de nieuwe president al de overhand heeft gekregen. De erkenning moet niet voorbarig zijn. Deze vraag kan echter niet zonder meer worden beantwoord in het geval van Venezuela. Tegelijkertijd benadrukt het rapport: “loutere erkenning verleent geen legitimiteit aan de nieuwe regering.”

Andrej Hunko van die Linke zei dat het “volkomen duidelijk” was dat Guaidó momenteel geen echte macht heeft in Venezuela. “Hem te erkennen als president is een onverantwoordelijke daad, die het toch al gevaarlijke conflict verder verergert,” zei hij. Er is een gevaar van burgeroorlog of militair ingrijpen. “De federale overheid had kunnen bemiddelen”, zei Hunko. Deze kans werd gemist door de erkenning van Guaidó.

De wetenschappelijke diensten van de Bondsdag ondersteunen de afgevaardigden, hun werk weerspiegelt niet de mening van de Bondsdag.

(bron: Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Alfred-Maurice de-Zayas, hoogleraar internationaal recht en oud-jurist bij de Verenigde Naties, bevestigt die mening. Hij schrijft:

“Leden van de Verenigde Naties zijn gebonden door het Handvest, artikel één en twee ervan bevestigen het recht van alle mensen om zelf te beslissen, de soevereine gelijkheid van staten, het verbod op het gebruik van geweld en economische of politieke inmenging in de interne aangelegenheden van soevereine staten. Toch worden deze fundamentele principes van de internationale orde schandalig geschonden in het geval van Venezuela.”

Peiling: 57% zegt dat Maduro hun wettige president is

Het onafhankelijke Venezolaanse verkiezingsonderzoeksbureau Hinterlaces vroeg 1.580 Venezolanen in directe interviews wie zij beschouwen als de legitieme president van Venezuela.

57% zei dat de Nicolás Maduro de legitieme president is. 32% zei Juan Guaidó. 11% wist het niet of reageerde niet.