Werkloosheid, bijstand en zelfrespect volgens Henk Kamp (VVD)

‘Wie niet werkt zal niet eten’, dat is de moraal die Henk Kamp (VVD) blijkens dit bericht, over een brief die hij en staatssecretaris De Krom vandaag aan de Tweede Kamer sturen, na het carnavalsreces van afgelopen week, dat reeds vier weken na het drie weken durend kerstreces volgde, grosso modo nog steeds blijkt aan te hangen. Ik weet niet of er een officieel reces was, wel weet ik dat er de afgelopen week zo goed als geen politiek nieuws was, op een incidentje bij de PvdA na, wat meestal betekent dat de dames en heren politici weer een reden hadden niet in Den Haag te zijn.

De helft van de mensen die in de bijstand zit (b)lijkt geen overmatige aandrang te voelen werk te zoeken, en daar moet wat aan gedaan worden volgens Kamp. Onder andere middels het korten of inhouden van de uitkering. Volgens mij golden dergelijke sancties een dikke twintig jaar geleden al, dat weet ik omdat ik toen eens in de bijstand verkeerde, dus ik vraag me af hoe symbolisch dit getoeter van Kamp eigenlijk is, maar dat terzijde.

Overigens blijkt uit dit andere artikel in Trouw dat veel mensen wel degelijk lijden onder werkeloosheid, vooral omdat het hun zelfrespect ondermijnt. Blijkbaar hebben die mensen, zoals Kamp dat wil, inderdaad zo ongeveer het gevoel dat ze alleen een recht op een bestaan hebben als ze bijdragen aan de samenleving. Men moet nuttig zijn.

Daar zijn een aantal dingen over op te merken. Ten eerste bestaat er best veel onnuttig werk dat (goed) betaald wordt. Zo zijn er bank-/ en beursmedewerkers die voor een vorstelijke beloning de halve wereldeconomie in de grootste problemen hebben gebracht. Er zijn hedgefundmedewerkers die compleet binnenlopen met het verkloten van het ene na het andere bedrijf door hun aankopen, opsplitsingen en speculaties op koersdalingen. Er zijn marketingmedewerkers die producten bedenken waarvan u niet wist dat u ze nodig had en die slechts een extra belasting voor het milieu betekenen. Er zijn goedverdienende managers die hele afdelingen in het honderd laten lopen, naar een ander bedrijf verkassen en daar weer de hele zaak in de war sturen.

Tegelijkertijd zijn er mensen die uiterst nuttig werk verrichten in de verpleging, bij de politie, bij vuilnisophaaldiensten of in de schoonmaak tegen vaak zeer schamele beloning waar nauwelijks van rond te komen valt. Er zijn zelfs vele mensen die uiterst nuttig zijn in hun rol als ouder, mantelzorger, vrijwilliger of gewoon als zeer aangenaam mens, die daar helemaal niet voor betaald krijgen.

Bovendien zijn er veel mensen die uiterst nuttig zouden kunnen zijn maar desalniettemin werkeloos blijven. Wie boven de 35 heeft nog nooit de term ‘overgekwalificeerd’ te horen gekregen na een sollcitatie, terwijl men dolgraag de betreffende functie had vervuld? Waarschijnlijk zijn die mensen vooral overgekwalificeerd om zich voor te weinig geld rond te laten commanderen door een of andere nitwit. Daarvoor heeft men liever een jonge twintiger die zich dat wel laat welgevallen en nog niet goed weet hoe het eraan toe behoort te gaan op de werkvloer.

Ten tweede is daar het punt van nuttig moeten zijn. Heeft u er soms om gevraagd geboren te worden? Ik dacht het niet. Hoe eerlijk is het eigenlijk dat u op de wereld wordt gezet, en al na een paar jaar naar school gestuurd wordt om de eerstvolgende vijftien jaar in muffe klaslokalen door te brengen, in plaats van in die prachtige wereld daarbuiten, terwijl een of ander uitgeblust figuur voor die klas urenlang stomvervelende verhalen staat af te draaien?

En dat alles opdat u zich daarna in veel gevallen gedurende diverse decennia nuttig zal kunnen maken in een duistere fabriekshal of een grijs kantoor, met een oog strak op de klok gericht, in de hoop dat uw concentratie die sneller die magische vijf uur zal doen bereiken? En dat is dan nog in de betere delen van deze wereld.

Ooit was de pensioenleeftijd erop berekend dat u kort na het bereiken ervan kwam te overlijden, maar we zijn zo gezond geworden dat we tegenwoordig nog minstens tien, maar vaak nog meer jaren zomaar doorleven alsof het niks kost. Daar wordt nu dan ook in rap tempo iets aan gedaan. Ook uit die laatste jaren van uw leven moet nog economische toegevoegde waarde worden geknepen.

Heeft u alleen maar recht van bestaan als u een bijdrage aan een maatschappij levert die u zelf niet heeft bedacht? Impliceert elke dag dat u er niet vrijwillig een einde aan maakt dat u verplicht bent uw leven te besteden aan het in stand houden van die samenleving?
Onze samenleving is uitgelopen op één groot dwangsysteem, op de eerste paar jaar na uw geboorte, en de laatste paar jaar voor uw overlijden na.

Ik zeg niet dat het helemaal onredelijk is om een soort van bijdrage aan de samenleving te verwachten van mensen, maar het is helemaal niet zo duidelijk of dat alleen maar kan in de vorm van betaalde banen. En al was dat wel zo, dan is er in elk geval op dit moment slechts een zeer vage relatie tussen de hoogte van die betaling en de bijdrage die mensen aan de samenleving brengen. En dat is toch vooral een gevolg van de kapitalistische inrichting van een maatschappij zoals de partij van Henk Kamp (VVD) die voorstaat.

 

16 gedachten over “Werkloosheid, bijstand en zelfrespect volgens Henk Kamp (VVD)”

 1. Amen! En wat ze zeggen van de vrouw die na het overlijden van haar man nu drie baantjes heeft omdat ze niet rond kan komen van één baantje en er geen pensioen was. Drie baantjes! Het lijkt de VS wel, waar mensen dit soort dingen ook doen om te overleven. Waarom wel drie baantjes? Nou omdat het een oudere vrouw is zonder al te veel opleiding en die gigantische economie echt niet op haar zit te wachten. Dus maakt ze schoon en sorteert post en brengt die ook nog rond. Allemaal in één leven om een beetje te kunnen leven. Maar daar hebben Kamp en De Krom met hun eindeloze recesvakanties nog nooit van gehoord. Ow en dat ze drie baantjes heeft, wil niet zeggen dat ze ook driedubbele vakantie heeft.
  Moest het even kwijt, werd zo boos!

 2. >>>Onze samenleving is uitgelopen op één groot dwangsysteem, op de eerste paar jaar na uw geboorte, en de laatste paar jaar voor uw overlijden na.<<<

  Ik denk dat in die twee stadia van het leven de dwang just maximaal is (voor je eigen bestwil).

 3. ” Onze samenleving is uitgelopen op één groot dwangsysteem, op de eerste paar jaar na uw geboorte, en de laatste paar jaar voor uw overlijden na.’

  Goede samenvatting, mijn toevoeging is wat ik net aan Andor heb beantwoord: onze politieke systeem heet nu profasistische antihumane liberalisme die tegen de Universele mensen rechten ingaat.

 4. Quote Kamp: `De helft van de mensen die in de bijstand zit (b)lijkt geen overmatige aandrang te voelen werk te zoeken, en daar moet wat aan gedaan worden volgens Kamp. Onder andere middels het korten of inhouden van de uitkering.’

  Dit is een pertinente leugen die ik persoonlijk kan ontkrachten, als medewerker-begeleider belangengroep-adviesbureau uitkeringsgerechtigden.
  In de stad waar ik woon was er verplichte reïntegratie voor uitkeringsgerechtigden.
  Op zich niks mis mee. Sollicitatietraining, verkenning arbeidsmarkt.
  Bijna 100% was intrinsiek gemotiveerd. Men dacht zo makkelijker in een regulier CAO betaalde baan te stromen.
  Mis!! Geen werkgever zit te wachten op iemand met een `gaatje’ in zijn cv. Ja, uitzendburo’s met productiewerk, waar je na drie maanden weer op straat staat en men zich wèer opnieuw bij de soos moet inschrijven, waarna reïntegratietraject óók weer vanaf nul start.

  Wat deed de gemeente? Verplicht vrijwilligerswerk voorschrijven, op straffe van korten uitkering.
  Kan ik ook nog snappen, maar veel werkloze mensen waren er gemotiveerd voor, in tegenstelling tot wat de publieke opinie ons doet geloven.

  Zo wilden sommigen graag vrijwillig werken bij een telefonische hulplijn, voor de SP of Kindertelefoon. Of als medewerker bij popmuziekstichtingen. Of sociaal werk bij ideeël-sociaalhumanistische clubs wat leuk èn nuttig is, zoals Wereldwinkel of Vluchtelingenhulp. En dacht de enthousiaste vrijwilliger dat zulks mòcht? Dat dat zomaar kòn?
  Tuurlijk mocht dit niet!!
  Sterker nog, mensen die voorheen zulk vrijwilligerswerk al deden moesten dat opgeven om door de geméénte uitgezocht ern goedgekeurd onbetaald werk te doen!
  Zoals bij de plantsoenendienst of koffieschenken op de burelen van de gemeente zelf!. Met behoud van sollicitatieplicht en alle andere plichten die een uitkering met zich meebrengt.

  In een enkel geval mochten sommigen na lang aandringen wèl zelf een ` werkervaringsplek’ uitzoeken, zoals bij de Kunstuitleen, bij Terre de Hommes of bij een taal- en tekstbureau.
  Helaas waren zulke `inleners’ verplicht om wekelijks te rapporteren over de `vorderingen’ van de werkloze. Niet iedereen zit te wachten op de administratieve rompslomp die dit met zich meebrengt, en andere instellingen weigerden om mee te werken aan het obscurantistisch controlesysteem van nieuwsgierige werkcoaches-casemanagers-bemoeiambtenaren van de gemeente.

  Kortom. Werken als vrijwilliger-stagiaire? Dan op voorwaarden van de uitkeringsverstrekker. Zoniet? Korting op uitkering!
  Het spreekt vanzelf dat verplicht, voorgebakken `vrijwilligerswerk’ niet bijster motiveert. En zodoende heeft de uitkeringsverstrekker precies het tegenover bereikt van wat lieden als Kamp en Florijn gestalte willen geven.
  Maar deze heren gaat het dan ook niet om zinvolle arbeid voor mensen die willens en wetens nooit met betaalde arbeid zullen worden begunstigd maar daar wel naar snakken.
  Het gaat Kamp en Florijn om het controleren van niet-actieven en het verschaffen van gratis krachten aan het bedrijfsleven. Wat zij nuttig als werk voorschrijven.
  Want werken mag vooral niet leuk zijn in hun ogen. Want stèl je voor, vrijwillig werken voor stichtingen in de `linkse hobby’-sfeer? No way!
  Arbeid zou `vrij’ maken, maar dwangwerkplicht zal nooit iets kwalitatief goeds en geestelijk grensverleggend positiefs opleveren.

 5. #4
  [“Quote Kamp: `De helft van de mensen die in de bijstand zit (b)lijkt geen overmatige aandrang te voelen werk te zoeken, en daar moet wat aan gedaan worden volgens Kamp. Onder andere middels het korten of inhouden van de uitkering.’ “]
  Het is kletskoek en bovendien ook nog eens economisch gezien schadelijk. Immers als mensen geen of minder geld hebben kunnen ze ook minder uitgeven. Daarbij komt ook nog eens dat 1: minder gemotiveerde mensen, minder prestatie leveren en dus minder opbrengen en 2: Als de ene persoon, gemotiveerd of niet, aan het werk gaat, houdt dat dus tevens in dat er iemand anders dat baantje niet heeft. Per saldo is het effect nul komma zero!

  Maar nu een ander idee die ik wel even wat langer wil aanhouden dan hier alleen als reactie op krapuul.
  Vrijwilligers, uitkeringsgerechtigd of niet, krijgen er maandelijks € 100,- bij, bovenop hun inkomen.
  (uiteraard niet voor een paar uurtjes werk) Ze worden verder vrijgesteld van alle verplichtingen als sollicitatieplicht e.d. Zo kunnen allerlei hulp- en dienstverlenende organisaties (ook sport en buurthuizen) waarschijnlijk beter dan nu hun werk verrichten. Er zijn 5 miljoen vrijwilligers momenteel aan het werk. Een deel ervan doet het maar enkele uren per week of per maand. Maximaal zal het hooguit 6 miljard kosten, geld dat gewoon weer terugvloeit in de economie. Sommige organisaties kunnen met minder betaald personeel toe, dus waarschijnlijk levert het nog meer op.

 6. Jaren geleden was de werkloosheid extreem hoog. Dat was tijdens en na het kabinet Van Agt/Wiegel die kans zaken om de werkloosheid van 200.000 naar 800.000 te brengen.
  Premier Ruurd Lubbers zei op een bepaald moment dat als de werkloosheid tot een miljoen zou oplopen hij zou aftreden. Wij hadden wat vrijwilligers aan het werk. Ze hebben zich prompt inschreven als werkzoekende. 🙂

 7. De sancties korten uitkering van 20 jaar geleden?
  Sindsdien voortdurend aangescherpt
  met als kroon op het werk de nieuwe regels sinds januari dit jaar.
  http://www.doorbraak.eu/?p=8997
  En volgend jaar staat er een geheel nieuwe wet op stapel, die zo ingewikkeld is dat een evt. links aan te treden kabinet het niet zomaar terug kan draaien
  http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/rutte_bluft_wet_werken_naar_vermogen_is_niet_terug_te_draaien/
  (en ondanks dat het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening meer dan gehalveerd wordt presteert Rutte het om de zeggen dat niemand zijn baan kwijt raakt, want ze kunnen wel ergens anders werken
  http://nos.nl/video/340614-links-en-rechts-samen-in-sociale-werkplaats.html)

  In de herhaling nog maar eens de gespeelde verontwaardiging in 2010
  http://www.youtube.com/watch?v=SM781FI8xSI&feature=related

 8. dit gaat nooit goed komen,mijn man is afgekeurd,en heeft een inkomen van 1400 euro,dit gaat helemaal op aan vaste lasten elke maand er blijft niks van over,ik als zijn vrouw krijg 110 euro ziekegeld per week,daar doen wij de boodschappen van,mijn inwonende zoon heeft een uitkering en beperkingen met wsw indicatie ,om hem aan het werk te krijgen is moeielijk,door zijn beperkingen,stel straks vervalt uitkering van mijn zoon ,wie betaald dan hem zijn zorgverzekering en hem zijn andere schulden en betaalverplichtingen,dat betekend dat mijn beperkte zoon helemaal in de stront komt te zitten,ik en mijn man kunnen dat niet voor hem betalen,want wij hebben niet eens genoeg voor de boodschappen,maar 110 euro per week .dus of dit zon goed idee is van minister kamp.ik denk het niet het brengt nu al veel gezinnen in de problemen.en brengt deze mensen tot wanhoop,ik denk en voorspel dat tussen nu en jullie er veel gaat gebeuren de mensen komen in opstand.en ik denk ook dat zoals criminale tijd 10x verdubbeld straatroven huizen plunderraars overvallen noem het maar op,en dat komt dan door wat ons ministertje kamp even beslist.dit gaat rampen geven.en hij wil werk stimuleren op deze wijze mens denk eens na ,er is bijna nergens werk meer veel is al onderuit of falliet.minister kamp zou zelf eens even van een uitkering moeten leven dan sprak en besliste hij wel anders,verander het maar want je weet niet wat je hier mee aan richt.

 9. @10: Smit:

  [ ,er is bijna nergens werk meer veel is al onderuit of falliet.minister kamp zou zelf eens even van een uitkering moeten leven dan sprak en besliste hij wel anders,verander het maar want je weet niet wat je hier mee aan richt.]

  Nee, dat weten ze daar niet nee. Zolang er zoveel mensen op de bank blijven zitten en op de rechtse partijen blijven stemmen zal er niks veranderen en gaan ze gewoon door. Ze gaan letterlijk over lijken.
  Sterkte met deze toestanden..

 10. ik ben het wel eens met henk kamp alleen vind ik wel mensen die altijd gewerkt heb onderscheid moet maken ik werk al vanaf mijn 16 ik nu 59 dus aardig een tijdje gewerkt ik kan er zat die niet willen werken die vinden het wel heerlijk een bijstand te hebben

 11. henk kamp julli komen handen te kort in bejaarden huizen nou probleem op gelost zet ze daar aan werk

Reacties zijn gesloten.