Werken in armoede in Duitsland

De naderende Duitse verkiezingen vormen aanleiding om nog eens op het vermeende economische succes bij de oosterburen in te gaan.

Duitsland is het Amerika van Europa geworden. Op Litouwen na bestaat nergens zo’n omvangrijke lagelonensector. Eén op de zes Duitsers wordt door armoede bedreigd. In Berlijn groeit één op de drie kinderen op in gezinnen die van de bijstand afhankelijk zijn. In probleembuurten als Neukölln leven hele straten van de sociale dienst.
Schneider kijkt vooral de SPD daar op aan. ‘Jobwunder? Jobwunder?’ hoont hij. ‘Gerhard Schröder heeft met zijn neoliberale hervormingspolitiek een sociale aardbeving veroorzaakt.’ (VN)

De SPD heeft de belangrijkste verantwoordelijkheid voor de rampzalige situatie in Duitsland. Het kan niet genoeg benadrukt worden. Al eerder is hier op Krapuul aandacht aan besteed: Merkel wint op haar sloffen dankzij Hartz.
Voor wie het niet weet of is vergeten: de PvdA is in Nederland de zusterpartij van de SPD.