Wereldvluchtelingendag 20 juni 2020

Morgen, 20 juni is de jaarlijkse Wereldvluchtelingendag.

Draagvlak voor de opvang van vluchtelingen

In dit kader van de aanstaande wereldvluchtelingendag vond een onderzoek plaats naar draagvlak voor het verlenen van asiel aan vluchtelingen in 26 landen waaronder Nederland. Dat draagvlak blijkt in Nederland erg hoog.

“Nederland staat in de kopgroep als het gaat over het willen toelaten van oorlogsvluchtelingen. Alleen in Zweden was het percentage van de inwoners hoger.“

Van bereidheid tot het opvangen van vluchtelingen blijkt echter weinig in het beleid van de Nederlandse regering. Zelfs voor het opnemen van minderjarigen die zonder begeleiding verblijven in overvolle chaotische kampen op Lesbos is volgens de Nederlandse regering geen plaats.

Om hoeveel mensen gaat het?

Eerst nog wat cijfers, verstrekt door het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Dus 1% van de totale wereldbevolking is ontheemd. Dat is er 1 op elke 100 mensen.

Alle reden dus om jaarlijks aandacht te schenken aan de situatie van deze mensen en hun omstandigheden. Dan wordt duidelijk dat er veel moet gebeuren om hun situatie te verbeteren. Helaas is het omgekeerde het geval.

Wat is er voor beleid?

In plaats van aandacht en inspanningen om mensen die als gevolg van oorlogen en andere rampen hebben moeten vluchten, maak je je in deze tijd in Nederland juist populair door er geen begrip en compassie voor te hebben, de noodzaak tot vluchten te bagatelliseren, gevluchte mensen te benaderen met wantrouwen, asielzoekers negatief af te schilderen en al het mogelijke te doen om te verhinderen dat zij ergens in Europa een veilige plaats kunnen vinden.

Er is nauwelijks bereidheid om geld en inspanning in te zetten om mensen een veilige opvang (asiel) te bieden. Er is wel geld beschikbaar gemaakt voor ontmoedigingsbeleid en zware beveiliging aan de Europese grenzen. De mensenlevens die het kost blijven buiten beeld.

“We begunstigen liever autoritaire regimes en dictators, in plaats van landen met good governance en democratie, als dat beter uitkomt voor het Europese migratiebelang.’ Terwijl, het gaat om 25 miljoen vluchtelingen wereldwijd. Dat zou eenvoudig op te lossen moeten zijn. ‘Het is echt niet in ons belang dat we miljarden investeren in derde landen en die negatief beïnvloeden, alleen maar om migratie te stoppen.’

Dit zegt Groen Links-politica Tineke Strik volgens een artikel in Trouw.

De huidige gang van zaken is immoreel en schaamteloos. Het kenmerkt zich door wegkijken en ontlopen van de verantwoordelijkheid, het overtreden van internationale verdragen en zich niet houden aan gemaakte afspraken. In meerdere landen worden vluchtelingen en andere migranten mishandeld en beroofd door de politie, hun slaapplekken vernield en hun bezittingen afgenomen. Burgers die willen helpen worden gecriminaliseerd. Er is al sprake van verboden en boetes voor mensen die hulp verlenen met zoiets simpels als het uitdelen van dekens en voedsel. Verwaarlozing en gebrek aan voorzieningen voor basisbehoeften waren al schering en inslag. Nu met de corona-cisis is dat enkel toegenomen. Het ontbreekt aan compassie en medemenselijkheid.

Compassie en medemenselijkheid

Waar mensen in barre omstandigheden verkeren en machteloos zijn om hun eigen omstandigheden te verbeteren, mag je van hen die er beter aan toe zijn verwachten dat uit compassie en medemenselijkheid een helpende hand wordt toegestoken.

Helaas is deze compassie bij de Nederlandse regering verder weg dan ooit. Zelfs voor het pleidooi van talloze organisaties, gemeentes en personen om 500 minderjarigen die zonder begeleiding verblijven in de kampen in Griekenland blijft de regering doof. Keer op keer worden de smeekbeden niet gehoord.

Met een regering, en een staatssecretaris die zelfs niet bereid is om samen op te trekken met andere EU-landen en op aandringen van minstens 16 gemeenten om een kleine groep kinderen uit de ellende van Griekse kampen te halen, is Nederland zeer nalatig. Het alternatieve plan dat staatssecretaris Broekers-Knol presenteert als een betere oplossing blijkt in de praktijk puur voor de show.

In deze context is er alle reden om meer aandacht besteden aan de situatie waarin vluchtelingen verkeren en de problemen waar zij mee te kampen hebben. In alle schaamte en met de moed der wanhoop. Met de hoop op meer begrip en inzicht, meer menselijkheid en naastenliefde. Meer gewicht in de schaal aan de kant van goede wil en de wens om tot humane oplossingen te komen. Degenen die daar aan bij willen dragen kunnen aansluiten bij diverse activiteiten.

Teken de petitie voor vluchtelingenkinderen

Doe een virtueel bakkie koffie met een vluchteling samen met Vluchtelingenwerk

Nacht van de vluchteling dit jaar ook virtueel

Demonstraties en solidariteitsacties in diverse steden

Kerk in actie
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/bidden/gebed-voor-vluchtelingen-4

Walk of shame schrijfactie

Ook wordt in diverse theaters en musea in het land aandacht besteed aan vluchtelingen.

Doe mee, laat je zelf horen als je vindt dat we een menselijker beleid verdienen.