Wereldbank: 100 miljoen mensen in diepe armoede door opwarming aarde

Volgens een studie van de Wereldbank dreigen 100 miljoen mensen als gevolg van de opwarming van de atmosfeer in extreme armoede te belanden.

Momenteel leidt die opwarming al tot hogere prijzen voor landbouwproducten; natuurrampen als hittegolven, extreme droogtes en overstromingen; en toenemende volksgezondheidsproblemen. Wanneer er niet onmiddellijk maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen radicaal terug te dringen, zullen stijgende temperaturen  een ravage aanrichten onder de kwetsbaarste delen van de bevolking.

De Wereldbank schat dat er wereldwijd momenteel 702 miljoen mensen in extreme armoede leven, de komende 15 jaar zal dat bij ongewijzigd beleid dus met minstens 100 miljoen mensen toenemen.

Zo zullen bijvoorbeeld de gewasopbrengsten in Afrika ten zuiden van de Sahara mogelijk met 12% afnemen, resulterend in hogere voedselprijzen. Mensen die nu al 60% van hun inkomen besteden aan voedsel, raken dan in acute problemen. Climate1index

Armoede en klimaatverandering los van elkaar bestrijden is volgens de Wereldbank zinloos, daarvoor is de samenhang tussen beide te groot. Alleen een integraal beleid kan de ergste gevolgen voorkomen van klimaatverandering voorkomen.

Naast vermindering van de uitstoot van broeikasgassen pleit de bank o.a. voor verbeterde toegang tot de gezondheidszorg en het opzetten en uitbouwen van een systeem van sociale zekerheid (social protections) voor armen die het slachtoffer worden van natuurrampen of economische schokgolven.

Lees verder bij Common Dreams.

Een pdf van de studie vind je hier.