Welvaart versus soevereiniteit

Drukt Guy Verhofstadt, als een van de weinige politici, ons met de neus op de feiten?

Het is een illusie te denken dat men nog een economische politiek op nationaal vlak kan voeren. Want ieder afzonderlijk genomen, zijn de natiestaten in Europa dwergen geworden. Ze denken nog een rol van betekenis te spelen, maar in werkelijkheid bepalen nieuwe imperia zoals China of India of multinationale ondernemingen de spelregels. Dat is zo op ecologisch en economisch gebied, maar ook op het terrein van de financiële of fiscale politiek. (Liberales)

Natuurlijk heeft Verhofstadt geen sociale agenda. Hij zegt nog te geloven – wel paradoxaal – in vrijhandel met comparatieve voordelen à la David Ricardo. Desalniettemin blijft het feit dat zowel op ecologisch als op economisch terrein alleen in groter verband serieuze oplossingen voor grote problemen gevonden kunnen worden.