Welke kant wil de ‘zwijgende meerderheid’ met Nederland op?

In de vaak heftige discussie in de politiek en de (sociale) media over vluchtelingen, AZC’s en islam wordt regelmatig gesteld dat de meerderheid zwijgt en dus niet wordt gehoord. Het gros van de bevolking zou zich niet kunnen identificeren met twee kampen van uitersten die zich steeds krachtiger als tegenpolen in de samenleving manifesteren. Is dat wel zo?
Aanstaande zaterdag demonstreren ‘openlijke’ aanhangers van beide groepen in Amsterdam. Om 13.00 uur bij de Dokwerker klinkt het ‘Vluchtelingen welkom, racisme niet’, daarna volgt een flinke steenworp verderop ‘Tegen de Islamisering van Europa’.
Gaat het in Europa nog wel om grote zwijgende meerderheden? Cijfers liegen niet. In het laatste decennium zien we een razendsnelle opmars van, wat ik zou willen noemen, nationaal-populistische en – in hun kielzog – extreemrechtse politieke partijen. Hoewel ze in standpunten en strategie verschillen, willen ze allemaal niet-westerse migranten en vluchtelingen weren en voeren ze stuk voor stuk een islamofobe en/of antisemitische agenda. Hun invloed is in het gros van de landen van de EU aanzienlijk; de aanhang varieert tussen de 15 tot meer dan 50% van de stemmers en vertegenwoordigers hebben belangrijke machtsposities in handen. Die zwijgen niet.

Deze nationaal-populistische partijen krijgen in heel Europa van onderop voeding door aansluiting met groeiend maatschappelijk verzet. De meest in het oog springende exponent daarvan is de van oorsprong Duitse volksbeweging Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (PEGIDA), die in veel lidstaten flink aan de weg timmert.

De successen van PEGIDA zijn het grootst in kleine steden en sociaaleconomische achterstandsgebieden waar weinig moslims wonen. In het bolwerk Dresden heeft slechts 0,4% van de bevolking een islamitische achtergrond. Ook in Nederland zijn het juist kleine steden en achtergestelde gebieden met een verwaarloosbare moslimpopulatie waar het verzet tegen alles wat met islam te maken heeft, het grootst is.
(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Republiek allochtonië