Wel een fijne demonstratie, maar…

De “Demonstratie tegen Trump en Wilders” waar ik gisteren aan deelnam, riep bij mij zeer gemengde gevoelens op. Een beslist respectabele opkomst, een levendige strijdlustige sfeer onder deelnemers, maar ook een programma en een opzet die aan de woede maar zeer gedeeltelijk recht deed. Ik ben blij dat ik gegaan ben, deelname aan zoiets is gewoon nodig. Maar er ontbrak iets. En er zat iets in de weg.

Laten we bij het begin beginnen. Voordat we gingen demonstreren, was ik met een paar maten van me naar een bijeenkomst gegaan die vanuit enkele leden van de Vrije Bond was opgezet om ons mentaal voor te bereiden en inhoudelijk te wapenen voor het tijdperk-Trump dat nu aanbreekt. Die bijeenkomst was al om 15.00 uur, en toen we tegen 15.30 binnen waren, zat het er al zo vol dat mensen genoegen met staanplaatsen namen. Ik schat dat er in totaal zo ‘n 25 mensen waren, wat op een doordeweekse dag overdag bepaald niet slecht is.

Kees Stad gaf een voorzet voor discussie en ging in op de economische plannen van Trump en zijn team. Plannen die onder meer neerkomen op een handelsoorlog met China, met alle kans dat uit zoiets een echte oorlog voortkomt. Plannen die bovendien tot verarming en een nieuwe economische dip gaan leiden – hetgeen woede oproept die, gezien de mate waarin racisme ook door de Trump-campagne is opgestookt, heel waarschijnlijk tegen zwarten gericht gaat worden, zo stelden we in de discussie vast. Griezelige vooruitzichten, Discussiepunt was wel of we het verschil tussen Trump en Obama zo moeten benadrukken, terwijl heel veel griezelbeleid al door Obama is doorgedrukt.

Terwijl we discussieerden, kwamen er op een scherm al updates van de acties in de VS binnen, Ook hebben we de speech van Trump live kunnen volgen. Brrr. Gelukkig was er lekkere soep voor het zover was. Dit type meetings is nuttig, iets om bij vergelijkbare gelegenheden vaker te doen.

Tussen zes en half zeven vertrokken we vervolgens naar de Dam, waar de demo zou beginnen. Daar aangekomen stonden we al tussen enkele honderden mensen. De gebruikelijke handdruksessies met bekenden die ik trof, verder vlaggen in de lucht houden, wachten op wat komen zou. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr