“Weg met het kopje thee, en weer veel meer de straat op!”

Heeft de vakbond afgedaan? Sommigen hebben de neiging om dit met veel gedreun te verkondigen. Maar niets is minder waar. De strijd voor hogere uurlonen in de Amerikaanse fastfoodsector, de schrijnende misbruiken met dag- en weekcontracten, de controverse rond de loon- en arbeidsvoorwaarden bij Deliveroo en consorten, gebrek aan sociale bescherming bij het legertje zelfstandigen illustreren het ten overvloede: meer dan ooit hebben werkende mensen er àlle belang bij om zich te verenigen en aan te sluiten bij een solide, daadkrachtige vakbond.

Op 14 december 2017 hield The Coalition of the Willing in Kontich al zijn vijfde gespreksavond. The Coalition is een samenwerkingsverband van enthousiaste ACV’ers, het Masereelfonds en aanverwante geesten. Deze keer ging de kijk- en discussieavond over een thema van formaat: de vakbond van morgen. Eerst werd een documentaire uit de VPRO-reeks Tegenlicht vertoond die de deelnemers meer dan genoeg stof gaf om op in te haken.

De druk op de loon- en arbeidsvoorwaarden in veel Europese landen, de sociale crisis in Griekenland en Spanje, de grote kloof tussen arm en rijk in de VS: het hoeft al lang niet meer aangetoond dat het huidige economische systeem – het kapitalisme – heel veel mankementen heeft en ernstige perverse effecten veroorzaakt. Velen verlangen naar een ander economisch systeem dat de mens niet vermorzelt en exploiteert maar hem of haar centraal stelt. Het lijkt een uitgelezen kans voor vakbonden om mee te bouwen aan een ander samenlevingsmodel en werk te maken van een ‘nieuwe collectiviteit’. De ledenbestanden van vakbonden vergrijzen. Reden te meer om stevig te investeren in een verjonging van de leden.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be