“Weg met het eigen risico”: klein maar belangwekkend protest

Het was een klein, maar belangwekkend protest, waar ik afgelopen dag op de Koekamp in Den Haag aan deelnam. Een tiental mensen kwam daar samen om te protesteren tegen de dreigende verhoging van het eigen risico in de zorg. Tegelijk keerden we ons tegen hogere premies, en pleitten in verschillende bewoordingen voor een zorg die zoveel mogelijk vrij toegankelijk was voor iedereen.

Een tiental demonstranten rond een thema dat iedereen raakt: het is een schrille tegenstrijdigheid. Dat duurdere zorg iedereen raakt, is makkelijk uit te leggen. Kostenverhoging vindt niemand leuk, en komt eigenlijk alleen ten goede aan degene die deze kosten incasseert, in de vorm van opbrengst, winst, uit zorgpremie betaald topsalaris en dergelijke. Kostenverhoging – of het nu hoger eigen risico, hogere eigen bijdrage of premieverhoging is – raakt echter niet iedereen hetzelfde. Als zorg honderd euro duurder wordt, merkt een miljonair dat niet, maar iemand met een uitkering of modaal salaris voelt het hard in de portemonnee. Dat maakt kostenverhoging oneerlijk.

En er zijn nogal veel relatief arme mensen, en slecht een beperkt aantal miljonairs. Er zijn dus heel veel mensen die er belang bij hebben hebben dat zorgkostenverhoging niet doorgaat, dat de premie niet omhoog gaat en dat hogere eigen risico vervangen wordt door een eigen risico van nul komma nul. Toch stonden we er maar met ons tienen. De reden: deze actie was op korte termijn op poten gezet door een gemotiveerde boze activist die iemand in de kennissenkring nadat het hoger eigen risico omhoog ging,hoorde zeggen dat het leven op zon ‘manier gewoon niet leuk meer was. Dat was de druppel voor hem om deze actie te lanceren. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr