Weet iemand waar de Premier van Alle Nederlanders is gebleven?

Een vereniging op zoek naar zijn identiteit heeft een gebedshuis van een minderheid in Leiden vijandig bezet en tevens aangekondigd dat dit de eerste actie is van een hele reeks extremismistische acties die er nog zitten aan te komen. Allochtonenvijandig identiteitsverzetje.

Tegelijkertijd zwelt de rechtse mediatieke populistische massahysterie op die doelbewust smurrie over alles wat als niet echt Nederlands wordt beschouwd uitspreidt.

Slaapt u toch gerust, uw en mijn identiteit worden te allen tijde door de Premier van Alle Nederlanders beschermd. Maakt niet uit, christen of moslim – we blijven door de premier naar zijn eigen belofte beschermd. Er is inmiddels wel een klein probleempje opgetreden – mogelijk op zoek naar de 1000 euro die hij ons allemaal had beloofd is de premier ergens verdwenen. Het is nu ineens opvallend stil geworden.

Terwijl we allemaal erop wachten dat hij deze identitaire extremisten tot orde en respect voor andermans geloofsovertuigingen oproept, en tevens die rechtsextremisten duidelijk zal vragen om de orde in ons mooie land niet te doen verstoren.

Wat we hier allemaal van hem verwachten is “volstrekt normaal!”, toch?