‘We gaan onze veiligheid toch niet in handen leggen van wapenindustrie?’

De wapenindustrie heeft Europa stevig in z’n greep. Voor de 3e keer in korte tijd toont Vredesactie hoe die dat voor elkaar krijgt. Vredesactivisten voeren vandaag actie aan de European Defence Industry Summit. Daar komen politici en wapenlobbyisten bij elkaar om de toekomst van de wereld te bepalen. Activisten waarschuwen de conferentiegangers voor ’t gevaar van de wapenlobby op vrede en veiligheid. “We gaan onze veiligheid toch niet in handen van de wapenindustrie leggen? Dat leidt alleen tot meer wapenexport, meer geweld, meer oorlog.”

“Waarschuwing! De wapenlobby brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe”, zegt één van de activisten aan een voorbijganger aan de ingang van het Egmontpaleis. Daar is er vandaag een lobbytop georganiseerd door de wapenindustrie. Hooggeplaatste Europese politici zoals Federica Mogherini en Europees Commissaris voor interne markt Elzbieta Bieńkowska zijn van de partij.

Dit lobby-evenement is nog maar het topje van de ijsberg. Er zijn opvallend veel contacten tussen de wapenindustrie en de Europese Unie. Uit een vraag om openbaarheid van bestuur gesteld door Vredesactie blijkt dat de Europese Commissie 37 vergaderingen had met de wapenindustrie over de opstart van een Europees militair onderzoeksprogramma.

“Het is onaanvaardbaar dat het Europees defensiebeleid wordt uitbesteed aan de wapenlobby”, zegt Hans Lammerant van Vredesactie. “De Europese Unie is geen verantwoording verschuldigd aan de wapenindustrie, maar aan ons de Europese burger.”

Machtige wapenlobby
De wapenlobby staat sterk binnen de Europese structuren. Het lobbybudget van de grootste tien Europese wapenbedrijven is op vijf jaar tijd verdubbeld van 2,8 miljoen euro naar 5,6 miljoen euro per jaar. Met resultaat. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be