We failed miserably

220px-Avishai_Margalit

“En daarmee kom je bij het werkelijke probleem: hoe implementeren we vrede? Wie zal die financieren, wie draagt er zorg voor de bevolking? Door burgeroorlogen zijn er miljoenen vluchtelingen op de been: dit is een enorm probleem, dat prioriteit verdient. Vrede stichten en vluchtelingen opvangen, dat zijn de dingen die eerst moeten gebeuren.”

Uit een interview met Avishai Margalit in Filosofie magazine november 2014

De Israëlische denker Avishai Margalit (1939) spreekt zich in een Nexus-conferentie uit over oorlog en vrede. “We failed miserably”, is een uitspraak van hem en geeft weinig hoop, dat er tijdens zijn leven vrede komt, sterker, dat het vredesproces er juist op achteruit gegaan is. Volgens Margalit moet men, als men een conflict wil oplossen, niet alleen naar de toekomst, maar ook naar het verleden kijken. De reden, dat er miljoenen vluchtelingen (en daardoor asielzoekers) zijn, heeft oorzaken: Margalit noemde al burgeroorlogen (die ontstaan kunnen zijn uit het verleden). Ook door uitbuiting (die vaak ook een verleden kent) kunnen grote vluchtelingenstromen op gang komen, want hoop op een menswaardig leven, dus afwezigheid van een onmenselijk bestaan, is een legitieme reden om huis en haard te verlaten om het ergens anders in de wereld te proberen. En soms is daarin geen keus en is men gedwongen tot een gewisse dood.

In Afrika zijn olie en gas – sectoren met hoge opbrengsten – meestal in handen van buitenlandse multinationals.”

Hier iets over Angola, o.a over olie en armoede (Duitstalig) Arte: 

Het getuigt van denken zonder zuurstof, migranten ebola toe te wensen, of om en plein public, überhaupt te schrijven over dobbernegers. Dat volstrekt luchtledige, dat drupje niets in de oceaan, heeft invloed op het denken van veel mensen, die in Nederland wonen (het raakt waarschijnlijk alle mensen, die de media volgen, op welke manier dan ook).

Een ontwikkeld volk moet toch meer kunnen begrijpen dan de maximale lengte van 140 leestekens, waarbij de spatie ook nog als leesteken geldt? Als deze zin van Margalit -“De enige keer dat de Verenigde Staten succesvol waren in Irak, was toen ze stammen omkochten. En omkopen is beter dan doden”- te moeilijk om te lezen is, dan zijn er nog vele mogelijkheden om zich te laten informeren, zoals ik in het filmpje hierboven heb laten zien. Men hoeft niet per se Kant te lezen, die heeft gezegd, dat er in de toekomst minder oorlog en meer vrede zou komen. Kant heeft nog niet over de gehele wereld gelijk gekregen, maar dat kun je van de man die leefde van 1724-1804 ook niet verwachten, maar voor Europa begint Kant gelijk te krijgen, hoewel er natuurlijk na WO II nog verschillende oorlogen waren.

Oplossingen voor het implementeren van vrede zullen niet zo snel te verwachten zijn, of, om te besluiten met een citaat van Margalit:

“Bent u nog steeds betrokken bij Peace Now?
‘Steeds minder. Ik ben betrokken bij andere projecten, maar niet meer op dagelijkse basis. Ik geloof namelijk dat het tijd is voor de huidige generatie om het stokje over te nemen.”

Maar sinds de neoliberalen mondiaal, schijnt het, de dienst uit maken, is intellectueel een scheldwoord geworden en lezen jammer van de tijd. Want tijd is geld. Het zijn in ieder geval niet deze helden, die, ondanks hun tomeloze geschreeuw, ook maar iets fundamenteels aan de samenleving hebben bijgedragen. Mijn ogen zijn gericht op wetenschappers als Avishai Margalit, die de mensheid hoop geeft en de wereld hopelijk langzaam kan doen kantelen naar vrede en verdraagzaamheid.