Wat zei Baudet ook alweer op 20 maart 2019, na zijn overwinning?

Wat zei Baudet ook alweer op 20 maart 2019, na zijn overwinning?
Commentaar na >>

De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. En dat geldt niet alleen voor deze avond, beste vrienden, beste campagnegenoten, beste partijgenoten, beste kompanen. Nu pas in deze laatste uren van de dag, komen de polls binnen, komen de nieuwtjes binnen, hebben we kennis over wat er vandaag gebeurd is.

“Maar die uil van Minerva slaat niet alleen op deze avond zijn vleugels op. Het is breder. Vaak duurt het tot het moment dat het bijna voorbij is. Voordat we ons realiseren wat we hebben, en wat we hadden moeten koesteren. Als het bijna te laat is. En zo staan we hier vanavond. Te elfder ure, letterlijk. Te midden van de brokstukken van wat ooit de grootste en mooiste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend. Een beschaving die alle uithoeken van de wereld bestreek, die vol zelfvertrouwen was, en die de mooiste architectuur, de mooiste muziek en de mooiste schilderkunst heeft voortgebracht die ooit onder de sterrenhemel heeft bestaan. Ons land maakt onderdeel uit van die beschavingsfamilie.
>>Patrioten gegen Islamisiering des Abendslandes…

“Maar net als al die andere landen van onze boreale wereld, worden we kapotgemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten. Door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen. En vooral worden we ondermijnd door onze bestuurders. Een kliekje omhooggevallen netwerkers, beroepsvergaderaars, mensen die nog nooit een boek hebben gelezen in hun leven en geen idee hebben wat op de lange termijn de issues zijn. Zij beheersen helaas de besluitvormingsorganen van ons land, en maken in een merkwaardige mengeling van onkunde en cynisch eigenbelang keer op keer de verkeerde keuzes. Niet lang meer!

“(…) Met alle immigratieproblemen die we al hebben, werden opnieuw honderdduizenden mensen uit totaal andere culturen dan de onze binnengelaten, en stemde de coalitie ook nog eens tegen onze motie om de Syriërs die terug kunnen ook te helpen terug te keren. Vervolgens tekenden ze het Marrakech-immigratiepact, met alle gevolgen die dat de komende jaren ook weer zal hebben .
>>Patrioten gegen Islamisierung des Abendslandes…

(…)
“Wat is hier aan de hand? Waarom gebeurde dit allemaal? Men gelooft niet meer in Nederland. Dat is zeker. Niet meer in onze taal, die inmiddels is afgeschaft op onze universiteiten. Wij geloven niet meer in onze kunsten, in ons verleden. Men gelooft niet meer in onze feestdagen, onze helden, onze traditionele stedenbouw. (….)
>>Kick out Zwarte Piet…

“In al dat ongeloof, in dat immense vacuüm, dat culturele en spirituele vacuüm is tegelijkertijd haast ongemerkt een grandioze ketterij binnengedrongen. Een nieuwe immanente religie, een politieke theologie. De leden van het kartel, ze geloven in niets maar vereren tegelijkertijd een afgod, genaamd transitie.
>>Gloria Wekker: Witte Onschuld

“Honderden miljarden, wij denken zelfs duizend miljard in totaal als je alle kosten bij elkaar optelt, willen zij offeren op het altaar van deze afgod. In de vorm van windmolens, warmtepompen, zonnepanelen en andere volkomen onrendabele projecten die ons niets brengen, die de planeet niets verder helpen, maar die ons wel heel erg veel geld kosten en dus heel erg straffen.
>>Greta Thunberg…

(….)
“Want op deze dag, nu we in deze crisis verkeren, deze schemer, deze zonsondergang, op deze dag is de uil van Minerva dan toch opgestegen. Vandaag is Forum voor Democratie de grootste, ofwel de gedeelde grootste, ofwel de een na grootste partij van Nederland geworden!
>>Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes: Volgens de theorie van Spengler loopt de Westerse wereld in feite ten einde en manifesteren zich in de 20e eeuw de laatste stuiptrekkingen in het “winterseizoen” van deze Faustiaanse beschaving. (Wikipedia)

“De kiezers in Nederland hebben net als de uil van Minerva hun vleugels uitgespreid. Hebben hun ware macht getoond. De uil der wijzen is gaan vliegen en heeft de hele aardkring in beweging gebracht. Want deze vleugels zijn niet alleen vleugels om mee te vliegen. Het zijn ook wieken om lucht mee te slaan. Om een veranderingswind in gang te zetten. Om ons land weer van ons te maken en een einde te maken aan een tijdperk van culturele, economische en politieke capitulatie.
>>Van kritisch artikel tot totale chaos: dit gebeurde er in vijf dagen bij FVD

“Vrienden, wij hebben niet stilgestaan de afgelopen tijd. We hebben meer dan 2000 cv’s doorgespit, we hebben meer dan 1300 mensen gesproken, we hebben meer dan 600 diepte-interviews afgenomen, we hebben honderden mensen getraind. We hebben fantastische lijsten samengesteld. En met die mensen een hoopvolle, optimistische en serieuze campagne gevoerd. Heel Nederland hebben we bezocht in zalen, op straten, in winkelcentra, bedrijven, op scholen, overal. En we hebben het hele land in beweging gekregen. En het resultaat, dames en heren, het resultaat…
>>>hahaha

(…)
“Beste vrienden, wij zijn het product van 3000 jaar evolutie. Wij hebben meerdere ijstijden overleefd, we hebben mammoeten gevloerd. Wij zijn dragers wij zijn erfgenamen van de grootste beschaving die ooit heeft bestaan. Wij dragen een unieke kracht en enkele tientallen jaren van indoctrinatie door de media en het onderwijs kunnen dat nooit begraven. Iets wat in ons zit, iets wat nooit kan worden afgepakt.
>>Patrioten gegen Islamisierung des Abendlandes…

(…)
“We zijn het hele land doorgegaan. Overal geweest, overal gedebatteerd. Iedereeen dacht dat het ons niet zou lukken, maar het lukte ons wel. Het werd een overweldigend nee. Rutte lachte. Iedereen lachte, want er was een inlegvelletje tevoorschijn getoverd waarmee de stem van de bevolking terzijde werd geschoven.

“En hier staan we vanavond. Hier staan we vanavond, in alle provincies zijn we vertegenwoordigd! In de eerste kamer zijn we vertegenwoordigd! Jullie hebben Annabel gehoord. In Amsterdam zijn we er. Vanavond is hier ook Dirk-Jan Eppink die de lijst aanvoert voor het Europees Parlement. Ook daar staan we er!
>>Van kritisch artikel tot totale chaos: dit gebeurde er in vijf dagen bij FVD

(…)
“Wij zijn aan het bouwen. We zijn bezig een partij te bouwen met een opleidingsinstituut, met lokale afdelingen, met provinciale fracties. Met een Eerste Kamer fractie, met een Tweede Kamer fractie, met een Europese Parlementsfractie! Wij gaan een nieuwe generatie opleiden en we gaan de huidige leiders vervangen en verslaan. Wij hebben de mensen om de Europese Unie te verslaan. WE hebben concrete oplossingen om de massa-immigratie te stoppen. We hebben de mensen die controle over onze grenzen kunnen herstellen en om de euromunt te ontvlechten, zodat wij eindelijk weer de baas worden in ons eigen land.
>>hahaha

“Wij zullen niet rusten totdat onze democratie is hersteld en het partijkartel is gebroken. We gaan bindende referenda introduceren. Volksinitiatieven. Open sollicitaties voor publieke functies. Gekozen burgemeesters. En wij saneren de NPO.
>>hahaha

“(…)Want wij zijn het vlaggenschip van de renaissancevloot.
“En andere schepen kunnen zich bij ons voegen. We willen met iedereen samenwerken. Dat gaan we gestalte geven in de provincies, op nationaal niveau en op Europees niveau. Want vrienden, wij gaan met deze partij de trots van ons land herstellen. Op deze rots gaan wij onze zuil bouwen. We gaan onze democratie herstellen, en vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen. Dankjewel!”
>>hihihi

– Uitgelichte afbeelding: Door Artwork: Oltos; Photo: Marcus Cyron – zelf gefotografeerd, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28773669