Wat gebeurt er met kadavers?

In reactie op De sojaburger bakken op gemalen stierkalf

Laten we blij zijn, dat kadavers tegenwoordig niet alleen geheel onschadelijk worden gemaakt maar ook tot biobrandstof worden verwerkt.

Heel vroeger werd de hele bups gewoon in het veld achter gelaten of op zijn best begraven. Met als gevolg, dat er nog steeds her en der miltvuur in de grond zit.
Later werden kadavers verkookt tot veevoer, wat toen niet overal even goed verliep. Rond de eeuwwisseling werd door de BSE crisis, kadavermeel en -vet in alle vee- en huisdiervoer verboden.

Tegenwoordig is er voor de gehele EU een wettelijk verplicht verwerkingsproces voorgeschreven.
In het verwerkingsproces worden eerstens alle eventueel aanwezige ziektekiemen geheel gedood. Dit gebeurt door de kadavers eerst te verkleinen tot stukjes van max 5 cm en daarna onder een druk van 3,5 bar verzadigde stoom en 135 graden Celsius door en door te “koken” Daarna wordt de verkregen massa gedroogd en worden vet en diermeel van elkaar gescheiden. Vet en meel moeten als biobrandstof bij temperaturen boven de 1000 graden worden verbrand

Bron: Boek “Categorie één – Dierlijk afvalverwerking door de eeuwen heen” ISBN9789461931498

http://www.facebook.com/pages/Boek-over-dierlijk-afvalverwerking/386381758124275