Wat dreef Jitse Akse?

Jitse Akse is een oud-militair die is opgepakt op verdenking van het doden van IS-strijders toen hij vorig jaar aan de zijde van het Koerdische YPG vocht in het noorden van Syrië. Inmiddels lopen social media en ook de Facebook-pagina van Akse wiens paspoort door het OM is ingenomen vol met steunbetuigingen. Akse die ook opruiing niet lijkt te schuwen in de Leeuwarder Courant die (getuige de toon en de vele foto’s) de man op een voetstuk lijkt te willen plaatsen:

,,Ze vinden mij niet interessant. En mocht ik worden opgepakt, dan staat binnen de kortste keren het Binnenhof vol.”

Bron

Maar het curieuze is dat niemand nog exact weet wat Akse heeft gedaan in Syrië. Hij staat onder verdenking en dat is iets anders dan vaststaande feiten inzake zijn handel en wandel. Het is aan de rechtsstaat om te beoordelen in een ordelijk proces wat, hoe en wie. Dus is de verering van de man door delen van de media en allerlei tokkies op het internet enigszins voorbarig.

En al weet ik dat wat betreft grote delen van de media en de meeste tokkies betreft iedere islamitische medemens een IS-terrorist is en diens leven van nul en generlei waarde is, het is heel wel mogelijk dat Jitse Akse onschuldige mensen gedood heeft. Dat zal gedegen onderzoek moeten uitwijzen.

Ook zal onderzocht moeten worden in hoeverre of uitspraken van premier Rutte over Syrië-gangers, die wat hem en veel andere VVD’ers betreft daar mogen sneuvelen (tegenwoordige tijd want hij heeft die uitpsraak nooit betreurd laat staan ingetrokken), een rol hebben gespeeld in het besluit van Akse naar Syrië af te reizen. Misschien blijkt uit het handelen van Akse in dat land wel dat de premier aangezet heeft tot geweld en moord middels die uitspraak van hem over Syrië-gangers, waarmee hij eigenlijk zei dat IS-terroristen – zeker als ze uit Nederland komen – allemaal dood mogen.

Wie dan ook wat uit te leggen heeft is de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb die in VPRO’s Buitenhof van alles liep te krijsen over het uitroeien van IS. Wel, je kunt organisaties en ideeën niet uitroeien. Je kunt wel mensen die jij verdenkt lid te zijn van een bepaalde groep en waarvan jij vermoedt dat die bepaalde ideeën erop nahouden die jou niet aanstaan proberen uit te roeien. Als je dat tot in zijn uiterste consequentie doortrekt, kom je uiteindelijk bij ‘Auschwitz’ en ‘Srebrenica.’

Hoe het ook is, misschien heeft Jitse Akse – wellicht weet hebbende van het gejoel van Aboutaleb en Rutte – zich wel door burgemeester en premier gelegitimeerd gevoeld bij het plegen van zijn daden en hebben de uitspraken van de twee gezagsdragers er wel aan bijgedragen dat hij dit jaar weer naar Syrië wilde. God mag weten wat hij dan uitgevreten mag hebben en wie dáár dan het slachtoffer van zouden zijn geworden. In een mogelijk proces tegen Akse dient daarom nadrukkelijk de rol van Rutte alsook die van Aboutaleb en anderen meegenomen te worden, en die rol zal ook tot uitdrukking gebracht moeten worden in een eventuele uitspraak ter zake van de rechter.

*) Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan Buma van het CDA die bommen op Irak vond smaken naar meer: dat wil zeggen ook bommen op Syrië. Heeft hij Akse niet aangezet tot strafbare zaken die nu onderzocht moeten worden?)