Was het wensdenken bij De Volkskrant, die rassenregistratie?

De Rijksoverheid reageert nogal snel op wat de Volkskrant de wereld ingeholpen heeft:

De politie gaat niet van iedereen die een wapenvergunning aanvraagt zijn etnische afkomst, politieke opvatting, religie of ras vastleggen. Dat wil het kabinet ook niet.

Waar het om gaat is dat de politie bij het onderzoek tegen informatie kan aanlopen die relevant kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag. Bijvoorbeeld over contacten van de aanvrager met bekende radicale religieuze of extreem rechtse groeperingen.

Uit zulke informatie kan je soms afleiden welke politieke overtuiging iemand heeft. Of welke religie. Die informatie moet de politie wel kunnen gebruiken. Uiteraard gaat de politie daar zorgvuldig mee om.

We moeten zeker weten dat het veilig is om iemand een wapen toe te vertrouwen. Dat is niet nieuw, dat volgt nu al uit de Wet wapens en munitie.

Verder lezen.