Wanneer kunnen onderwijzers weer gewoon gaan onderwijzen?

Scholen die extra goed presteren krijgen tegenwoordig ook een soort vlaggetje: het predicaat ‘excellente school’. Medio 2012 zijn alle 8000 Nederlandse scholen door de minister uitgenodigd om zich aan te melden voor de uitverkiezing tot excellente school. 142 scholen hebben dat gedaan, en daarmee is het startsein gegeven tot een indrukwekkend circus.

Die scholen moesten een zelfevaluatie schrijven, tevredenheidsonderzoeken opsturen en een mondelinge presentatie houden. Juryleden en externe experts werden geselecteerd en getraind in het beoordelen. Inspectierapporten en tal van andere gegevensbronnen werden door de jury nagevlooid. (Trouw)

Kunnen scholen niet gewoon weer gaan doen waar ze voor zijn? Goed onderwijs verschaffen.

Kan de overheid niet gewoon gaan doen wat ze moet doen? Dat financieel mogelijk maken.

Wat kost dat allemaal niet dat mensen die onderwijs moeten geven of mogelijk moeten maken zich met dit soort rare circusdingen bezig moeten gaan houden? Kan dat geld niet beter besteed worden? Volgens mij wel.