Waarom vertrekken zoveel jongens uit Afghanistan?

Naar aanleiding van de EU-Afghanistan donorconferentie deze week praat de EU vandaag met de overheid van Afghanistan over migratie. De nadruk ligt daarbij vooral op de terugkeer van asielzoekers. De EU en verschillende lidstaten dreigen ermee de hulpverlening te verminderen als Afghanistan niet dringend wat meer teruggekeerde asielzoekers opvangt.

In 2015 bereikten 90.000 niet-begeleide minderjarigen Europa. Meer dan de helft kwam uit Afghanistan. Afghanen maken globaal de grootste groep vluchtelingen uit. Waarom komen zoveel Afghaanse niet-begeleide kinderen naar Europa? Hier willen we graag een woordje uitleg geven over hoe het voelt om op te groeien in Afghanistan, waarom kinderen vertrekken, en wat ze onderweg meemaken.

Het valt niet altijd eenvoudig te verklaren waarom kinderen de 5000 kilometer lange reis aanvangen. Motieven zijn vaak complex. Sommigen zijn op de vlucht voor geweld, anderen willen een betere opleiding of geld verdienen om hun familie te onderhouden. Vaak is het een combinatie van de drie. Een studie uit 2014 zegt dat de jongens meestal tussen dertien en zeventien jaar oud zijn. Soms beslist het gezinshoofd om een zoon op pad te sturen, waarbij alle mogelijke middelen ingezet om de reis te bekostigen. Andere keren vertrekken jongens alleen en verdienen ze onderweg geld bij om smokkelaars te betalen. Iran is vaak een tussenstop, waar ze via familie een tijdelijke job te pakken krijgen. Het kostenplaatje van zo’n reis is hoog, de mensen die vertrekken zijn zeker niet de allerarmsten.

Vandaag is Afghanistan minder veilig voor kinderen. Het geweld is aanzienlijk toegenomen. In 2015 werden meer dan 11.000 burgers gedood of verwond, één op vier was een kind. In de eerste zes maanden van 2016 was al één op drie slachtoffers een kind. De rekrutering van kindsoldaten is verdubbeld tussen 2014 en 2015. Die worden meestal ingezet door de politie of door de Taliban, om zelfmoordaanslagen te plegen.

Kinderen worden voortdurend blootgesteld aan agressie. Eerder dit jaar voerde Save the Children een onderzoek bij 1000 mensen dat peilde naar hun ervaringen met geweld. Meer dan de helft was jonger dan 15 jaar. Bijna 40% zag een familielid vermoord worden in het voorbije jaar. Eén op drie waren getuige van geweerschoten, bombardementen en gevechten. Bijna een op vijf van de kinderen was slachtoffer van verkrachting of een andere ernstige vorm van geweld.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be