Waarom Tweede Kamer-Lid Jan Vos van de PvdA beter zijn waffel kan houden

266px-37._Jan_VosGisteren maakte het PvdA Tweede Kamerlid Jan Vos op twitter de volgende opmerking:

2015-09-17 Jan Vos TK over Wilders

Nou kan ik dat af doen met ‘goh, wordt er één na al die jaren wakker’ maar zo eenvoudig is het niet.
Die opmerking van Vos roept een paar vragen op over wat hij exact onder ‘fascistoïde leiderschap’ verstaat en om de gedachten te bepalen zal ik kort wat suggesties doen.
Merk overigens op dat Vos Wilders niet – zoals sommige media die moeite hebben met 140 karakters achter elkaar begrijpend lezen beweerden – ‘fascist’ heeft genoemd. Geen enkel Tweede Kamerlid heeft kennelijk de ballen om het beestje bij naam te noemen.

Als je in de bijstand terechtkomt (door omstandigheden die altijd buiten jouw schuld liggen) word je gedwongen tewerkgesteld in het kader van die (ik krijg het mijn strot nauwelijks uit) ‘participatiewet’ waarbij je vaak geestdodend werk moet verrichten en in tegenstelling tot wat men beweert je perspectief op normaal werk er echt niet beter op wordt. Er zijn berichten dat je je allerlei vernederingen moet laten welgevallen en voor het minste of geringste word je bestraft met kortingen op je uitkering die teveel is om van dood te gaan en te weinig is om van te leven. Je wordt dus geterroriseerd met het wapen van de honger.
Verder gaat vrijwel niemand steigeren van verontwaardiging als een minderwaardig mens van een werkgeversvoorzitter die zelf nog nooit wat gepresteerd heeft in zijn leven behalve een grote bek hebben en profiteren van een pervers systeem je met een NSB-term uitscheldt.

Hoe heet het wanneer al je energie en al je waardigheid je uit lijf en geest wordt gezogen door dwangarbeid en de daarmee gepaard gaande chantage en vernederingen?

Hoe heet het als collega Tweede Kamerleden op een plein in Kiev met een megafoon staan rellen en hetzen tegen een wettig gekozen regering die vervolgens door intriges ten val komt en een andere partijgenoot in zijn functie van Minister van Buitenlandse Zaken met de nieuwe ‘Führer’ in wiens naam bendes die opereren onder namen als ‘Azov-regiment’ hele delen van het land uitmoorden en in de as leggen, pontificaal op de foto poseert?

Hoe heet het als diezelfde minister willens en wetens op de Bühne van deze planeet, namelijk de VN Veiligheidsraad, liegt over een trouwring in een poging over de nog haast warm zijnde stoffelijke overschotten van bijna driehonderd mensen politieke munt te slaan uit hun tragedie en die van hun nabestaanden?

Hoe heet het eigenlijk wanneer een andere minister uit diezelfde partij van Jan Vos voortdurend stemming loopt te trappen tegen Marokkanen en Turken en zelfs treiterwetjes invoert onder de naam ‘woonlandbeginsel’ om de onderbuik van dit land te bedienen?
Een minister die zijn minachting voor de VN toont door niet te verschijnen op een zitting van het Committee on the Elimination of Racial Discrimination omdat ie liever met zijn kornuiten op het strand gaat spelen?

Als studenten die ijveren voor fatsoenlijk onderwijs en democratie het symbool bij uitstek daarvoor bezetten en vervolgens mede in opdracht van een PvdA-lid het gebouw uitgeknuppeld worden, hoe heet dat?

Hoe heet het als je partij in verkiezingstijd adverteert op een haatblog dat SS’ers verheerlijkt en verdrinkende vluchtelingen uitscheldt?
Als je partij deelneemt aan een regime dat gezinnen van vluchtelingen uit elkaar rukt en opsluit in kampen achter prikkeldraad, hoe heet dat?

Wanneer je als PvdA-burgemeester per se een stedenband wil met een stad in een land waarvan de leiders genocide plegen jegens de bewoners van een getto en waar politici binnen en buiten de regeringsmacht openlijk hun wens tot het uitroeien van een heel volk etaleren, hoe heet dat?
Hoe heet het wanneer een andere PvdA-burgemeester samenwerkt met een stel fascisten die uitdragen dat mensen ook ’te humaan’ behandeld kunnen worden en bij het minste of geringste krijst dat een hele bevolkingsgroep ‘afstand moet nemen’ als het gaat om de daden van een enkeling?

Hoe moeten we het noemen als je je waffel stijf dicht houdt wanneer twee fractieleden van Turkse afkomst middels intriges de laan uitgewerkt worden?
En hoe heet het wanneer je partijgenoten haast niet weg te slaan zijn bij camera en microfoon van een omroep – door een andere partijgenoot de kijker door de strot geduwd – waarvan het verdienmodel haat en kapot maken van mensen is?
Wat moet je zeggen van een collega die adviseert op een nazi-partij te stemmen?
Hoe heet het eigenlijk als je uit volle overtuiging samenwerkt met een volstrekt immorele club die niets anders is dan een PVV-variant met leden?

U voelt waar ik heen wil: het Tweede Kamer-lid namens de Partij van de Arbeid waar we normaal nooit iets van horen als het over fascisme gaat, die we ook nog nooit hebben gehoord wanneer de achterban van de geblondeerde nazi zich te buiten gaat aan fantasieën over hoe ze hele bevolkingsgroepen wel even fysiek zullen aanpakken, kan beter enige bescheidenheid betrachten.
Jan C. Vos kleeft van uw belastinggeld vrijwel geruisloos reeds 1094 dagen aan het pluche van de Tweede Kamer en doet daar naar eigen zeggen iets met economie en de rest van de wereld.