Waarom het geen goed idee is om asielzoekers terug naar Griekenland te sturen

Op 8 december besloot de Europese Commissie dat de EU-lidstaten vanaf maart 2017 asielzoekers weer naar Griekenland kunnen terugsturen in het kader van de Dublin-akkoorden. Volgens die akkoorden moet het EU-land waar vluchtelingen voor het eerst voet zetten, ook de asielaanvraag behandelen, en moet het asielzoekers terugnemen indien die verder zijn gereisd naar andere EU-landen vanuit Griekenland na 15 maart 2017. De maatregel wordt niet retroactief toegepast.

In 2011 werden repatriëringen naar Griekenland stopgezet nadat het Europese Hof voor de Mensenrechten beslist had dat Griekenland de mensenrechten van een vluchteling schond door hem eerst in onmenselijke omstandigheden vast te houden en hem verder dakloos op straat achter te laten. Het Hof besliste tevens dat België de mensenrechten schond door de man terug naar Griekenland te sturen. Andere EU-lidstaten vreesden dat ze ook zouden worden teruggefloten als ze nog asielzoekers naar Griekenland stuurden.

Europees Commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos, zelf een Griek, liet begin december 2016 verstaan dat Griekenland heel wat vooruitgang had geboekt onder zeer moeilijke omstandigheden om een werkend asielsysteem op te zetten. Maar klopt dat wel?

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be