Waarom een partnership met de Israëlische politie onverdedigbaar is

In het kader van het EU-Israël Associatieverdrag van 1995 genieten Israëlische instellingen en bedrijven een geprivilegieerde toegang tot de Europese meerjarenprogramma’s voor onderzoek en innovatie. Het lopende programma, “Horizon 2020”, budgetteert projecten voor een totaal bedrag van ruim 78 miljard euro.

Het “LAW-TRAIN” project vormt één van de projecten waarin Europese instellingen samen-werken met Israëlische. Het wordt gecoördineerd door de Bar-Ilan University en telt onder zijn partners het Israëlische Ministerie van Publieke Veiligheid/de Israëlische Nationale Poli-tie. Onder de Europese partners vinden we behalve enkele privébedrijven ook het Spaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken/de Guardia Civil en het Portugese Ministerie van Justitie/de Portugese Politie als partners. De Portugese partner, echter, kondigde eind augustus aan zich terug te trekken uit het project. Aan Belgische zijde nemen eraan deel: de Belgische Federale Overheidsdienst Justitie alsook, als enige Europese universiteit, de Katholieke Universiteit Leuven. Het project beoogt ondervragingstechnieken bij “cross-border” misdrijven te stroomlijnen en optimaliseren; voor de training wordt een “virtual suspect” elektronisch platform ontwikkeld.

Met dit dossier willen wij de aandacht vestigen op de bredere context binnen dewelke dit Israëlische politionele project moet geëvalueerd worden. Die context is er een van jarenlange schendingen door Israël van het internationaal recht en van de mensenrechten van de inheemse bevolking. Israëls politie- en veiligheidsdiensten, samen met het bezettingsleger, spelen in dat systeem van onderdrukking een hoofdrol. In wat volgt, concentreren we ons op wat dat betekent voor de politionele routine van (repressie en) aanhouding, opsluiting en ondervraging.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be