Waar zijn de spreeuwen van vroeger?

Op 12 november promoveerde Caspar Hallmann cum laude aan de Radboud universiteit met zijn proefschrift ‘A tragedy of the common. Wild bird and insect decline in the current era.’ Zijn onderzoek naar de achteruitgang van insecten heeft wereldwijd een grote impact gehad.

In 2014 publiceerde Hallmann, samen met onderzoekers van Sovon en biologen van de Radboud Universiteit een geruchtmakend artikel in Nature over de invloed van bestrijdingsmiddelen op vogels. Uit een analyse van gedetailleerde gegevens over milieufactoren en BMP-trends van vogels in het boerenland bleek dat insectenetende vogels sterker achteruit gaan in gebieden met hoge concentraties neonicotinoïden in het oppervlaktewater. Mede naar aanleiding van dit onderzoek werd in 2016 het gebruik van het ‘bijengif’ imidacloprid in de gesloten tuinbouw voorlopig verboden.

= Lees verder bij de bron, Sovon