Waar? riep de tortel

De Turkse tortel kwam tot 1950 niet voor in Nederland, en mij heugt de tijd nog dat er maar een paar plaatsen in het land waren waar ze broedden: de Amsterdamse dierentuin bijvoorbeeld (en dan als wilde vogels).
De vogel die eerst kortweg als tortelduif werd aangeduid werd intussen steeds zeldzamer – het is ook geen standvogel, en hij gaat nu als zomertortel voor bijzonder door. En de Turkse tortel is een “gewone” tuinvogel geworden, die inmiddels wel zijn maximale verspreiding heeft bereikt in Nederland, zelfs aan het afnemen is.
Zowel voorkomen als roep zijn niet aan andere duiven toe te schrijven. En geloof mij, zij beginnen heel vroeg te koeren…

The Palace that to Heav’n his pillars threw,
And Kings the forehead on his threshold drew—
I saw the solitary Ringdove there,
And “Coo, coo, coo,” she cried; and “Coo, coo, coo.”
FitzGerald, kwatrijn XX Rubáiyat