Waar het echt over gaat met Noord-Korea?

Over Noord-Korea kan veel slecht worden gezegd, maar niet dat het een dreiging voor de VS zou zijn. Zuid-Korea en Japan hebben wel gegronde redenen om ongerust te zijn. Om te weten hoe deze crisis kan aflopen is een terugblik nuttig op de manier waarop Noord-Korea zich vroeger heeft gedragen en zich al dan niet aan vorige akkoorden heeft gehouden.

Wie over Noord-Korea en de spanningen in de regio een mening heeft die afwijkt van politici en mainstream media krijgt snel het verwijt dus een voorstander van het regime te zijn. Dat wordt dan gezien als een voldoende argument om elk verder debat af te blokken. “Tot hier en niet verder”.

Dat het mogelijk is om het regime van Noord-Korea uiterst verwerpelijk te vinden én tegelijk begrip te tonen voor de redenen waarom datzelfde regime atoomwapens ontwikkelt is in die context onaanvaardbaar. Dat de redenen voor de huidige escalerende spanning (en vorige crisissen) vooral te vinden zijn aan de overkant van de Stille Oceaan is al helemaal vloeken in de kerk van aanvaardbare opinies. Om te analyseren wie nu weer verantwoordelijk is voor de recente verbale escalatie is een terugblik op het recente en minder recente verleden echter zeer nuttig.

– Lees verder bij De Wereld Morgen