Waaier aan organisaties eist Europees verbod op glyfosaat

Woensdag 8 februari 2017 hebben verschillende organisaties, waaronder Greenpeace, een Europees burgerinitiatief gelanceerd voor een verbod op glyfosaat in de EU. Ze vragen ook nadrukkelijk dat de toelatingsprocedure van actieve stoffen zoals glyfosaat wordt herzien, om belangenvermenging uit te sluiten.

Met het burgerinitiatief willen ze de Europese Commissie aansporen om:

  • het gebruik van glyfosaathoudende onkruidverdelgers in Europa te verbieden.
  • de toelatingsprocedure van actieve stoffen in pesticiden te herzien, en te garanderen dat de wetenschappelijke evaluaties uitsluitend gebaseerd zijn op gepubliceerde studies.
  • bindende reductiedoelstellingen per lidstaat op te leggen om het pesticidengebruik in Europa aan banden te leggen.

Als er zich tegen eind 2017 minstens 1 miljoen mensen achter dit verzoek hebben geschaard, is de Europese Commissie verplicht om officieel te reageren binnen de 3 maanden.

“Beleidsbeslissingen moeten gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs, dat publiek verifieerbaar is, en in geval van onzekerheid uitgaan van het voorzorgsprincipe, vindt prof. dr. Petra De Sutter van de Universiteit Gent, die het initiatief steunt.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be