VVD-voorzitter verder in het nauw

VVD-voorzitter en crematiezwendelaar Henry Keizer blijkt al eind jaren ’90 overhoop te hebben gelegen met toezichthouder de Verzekeringskamer over het crematiebedrijf De Facultatieve. Als bestuursvoorzitter bleef hij herhaaldelijk in gebreke toen de Verzekeringskamer hem vroeg gegevens te leveren. Dat onthult het onderzoeksplatform Follow The Money (FTM) vandaag. De Verzekeringskamer tikte Keizer hiervoor stevig op de vingers.

Keizer was herhaaldelijk mondeling én schriftelijk verzocht gegevens te leveren; hij gaf geen gehoor. Volgens een medewerker van de Facultatieve zat Keizer ‘te zweten en te draaien’ als hem om deze gegevens werd gevraagd. Verschillende ex-medewerkers van de Facultatieve laten weten dat Keizer destijds geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kon overleggen. Door het gebrek aan de noodzakelijke toetsing mocht Keizer ‘niet betrokken zijn bij de beleidsbepaling binnen de groep ten aanzien van de Facultatieve Verzekeringen N.V.’, zo stelde de toezichthouder in de brief.

Henry_Keizer
Crematiezwendelaar Henry Keizer

Volgens FTM heeft Keizer’s toenmalige vriendin (en huidige vrouw) Gaby Neglein bovendien ten onrechte honderdduizenden guldens gedeclareerd bij De Facultatieve. Dat deed ze via een schimmig bedrijf, Euro Confer, Inc, dat voor zover valt na te gaan alleen op papier bestaat. Het indienen van onkostendeclaraties voor mevrouw Neglein lijkt de enige functie van het bedrijf te zijn geweest. Van de onterechte declaraties van Neglein werd door klokkenluiders meerdere malen aangifte gedaan bij de raad van commissarissen (RvC) van de Facultatieve. Met die aangiftes werd door de RvC vervolgens niets gedaan.

Keizer wist het crematiebedrijf, waarvan hij dus zelf bestuursvoorzitter was, later via een nogal dubieuze constructie voor een schijntje in handen te krijgen. De ontstane ophef leidde er uiteindelijk toe dat Keizer zijn functie als voorzitter van de VVD tijdelijk neerlegde. Momenteel onderzoekt de integriteitscommissie van de VVD of Keizer wel integer handelde.

Voor de VVD begint dit inmiddels een hoofdpijndossier te worden. Na de eerste onthullingen van FTM stelde de partijleiding zich als één man achter Keizer op. Volgens partijleider Mark Rutte was Keizer een toonbeeld van integriteit, wie absoluut niks te verwijten viel. Rutte zou nog weleens flink spijt kunnen krijgen van die volledig misplaatste solidariteit. Op 19 en 20 mei vindt het partijcongres van de VVD plaats, met als belangrijkste agendapunt de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Keizer is de enige kandidaat. Normaal gesproken zou hij automatisch herbenoemd worden, maar dat zou onder deze omstandigheden tot een lawine aan negatieve publiciteit leiden. Het mooiste zou natuurlijk zijn wanneer Keizer zich ‘in het belang van de partij’ terug zou trekken, maar daar lijkt – gezien wat er bekend is van Keizer’s persoonlijkheidsstructuur – weinig kans op.