VVD Vlieland stort volledig in

De fractie van de VVD in de Vlielander gemeenteraad en het bestuur van de VVD op Vlieland stappen in zijn geheel over naar Nieuw Liberaal Vlieland. Nieuw Liberaal Vlieland werd op 21 december opgericht en gaat in maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Directe aanleiding is de VVD-regel dat elke raadskandidaat lid van de partij moet zijn. Lijkt mij een gebruikelijke procedure, maar in het door vriendjespolitiek gekenmerkte Vlielandse politieke bestel schijnt dat anders te liggen.

Daarnaast hebben de huidige fractie in de gemeenteraad en het bestuur van de VVD op Vlieland steeds minder affiniteit met het beleid van de landelijke VVD:

Een beleid waar, op z’n zachtst gezegd, niet een ieder van ons gelukkig mee is.  Door de ‘vastgetimmerde’ coalitieakkoorden van de deelnemende regeringspartijen is er steeds minder aandacht voor de nuance en de uitzondering en gaat het politieke handwerk steeds meer verloren. Het gevolg hiervan is dan ook, dat de Vlielander gemeentepolitiek steeds minder raakvlakken heeft met de Haagse politiek en dat wij bovendien het onmiskenbare gevoel krijgen, dat onze ‘kleine’ problemen steeds minder aandacht krijgen in Den Haag en de waardering voor ons werk uitblijft.

Voor fractie en bestuur was dit blijkbaar aanleiding op te stappen.  Al te bevredigend lijkt ons die verklaring niet, maar het uiteenvallen van de VVD juichen wij natuurlijk van harte toe.

Heel erg netjes hebben de Vlielander VVD’ers het overigens niet aangepakt. Nóch het partijbureau, nóch de Regio Noord van de VVD werden van tevoren ingelicht over de move. Er werd blijkbaar zelfs geen poging ondernomen de problemen uit te praten.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de VVD nu bij de gemeenteraadsverkiezingen op Vlieland verstek moeten laten gaan. Ietwat lullig is het wél: de VVD is al sinds mensenheugenis de grootste partij op het eiland.

Bron: Leeuwarder Courant