VVD uiteraard weer voor meest asociale oplossing ziekteverzuim

Volgens de VVD moeten mensen zich maar zelf voor ziekteverzuim verzekeren dat een gevolg is van wat ze buiten hun werk oplopen:

Werknemers moeten zich gaan verzekeren voor ziekten en blessures die ze buiten werktijd oplopen. Als personeel zelf voor verzekering zorgt voor niet-werkgerelateerd verzuim, durven werkgevers eerder personeel aan te nemen. Dat stelt VVD-Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn in een opiniestuk in NRC. (NRC)

Dat wordt geheid onbetaalbaar. Heeft u wel eens opgezocht wat bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen kost? En hoe gaat dit dan als iemand kanker krijgt, of een andere ernstige ziekte? Ook eigen schuld dikke bult?

Het is de zoveelste stap die de VVD wil doen richting Amerikaanse toestanden, en waar dat toe leidt is daar al jaren duidelijk: de verpaupering van de totale bevolking behalve die 1% aan de top, wat niet tot een beter lopend bedrijfsleven leidt, maar tot totale uitholling en stilstand van de economie omdat niemand zich ook nog maar iets kan veroorloven.

Het voorstel van GroenLinks en de PvdA, om een fonds hiervoor aan te leggen, is natuurlijk een veel zinnigere oplossing, want het is wel degelijk een groot risico voor vooral kleine bedrijven. Als je maar vier werknemers hebt of zo en er wordt er één langdurig ziek kan je dat makkelijk de kop kosten. Dergelijke risico’s worden in een beschaafde samenleving echter door de samenleving opgevangen.