VVD schiep bewust crisis en lichtte Kamer verkeerd in

De VVD heeft de afgelopen jaren bewust een probleem geschapen, wat de samenleving nu miljoenen kost. Ze gebruikt deze zelfgeschapen crisis à la Trump, als breekijzer om basale sociale grondrechten voor alle Nederlanders uit te hollen.

De IND betaalde dit jaar 1 miljoen aan dwangsommen omdat ze asielverzoeken veel te traag behandelt. Dat kan nog makkelijk oplopen tot 3 of zelfs bijna 6 miljoen.

De vertragingen in asielprocedures zijn echt buitensporig: zo moet je als asielzoeker binnen zeven dagen je eerste gesprek krijgen, maar duurt dat momenteel gemiddeld 43 weken – bijna een jaar. Ook alles daarna gebeurt veel te traag. Dit, terwijl niet alleen de levens van de asielzoekers zelf al die tijd in pauze-stand staan: vaak zijn er nog partners en minderjarige kinderen die men de gevaarlijke reis niet wilde laten maken, en die moeten wachten tot alle procedures zijn doorlopen om te zien of ze ook mogen komen.

– Lees verder bij de bron, Grutjes.