VVD opent aanval op vakbonden (met update)

De VVD heeft de aanval geopend op vakbonden. VVD-kamerlid Anne Mulder wil dat afspraken over loon, scholing en vakantiedagen voortaan niet meer door vakbonden, maar door ondernemingsraden van individuele bedrijven gemaakt worden. Dergelijke afspraken worden nu collectief geregeld door vakbonden en vastgelegd in CAO’s. Volgens Mulder hebben ondernemingsraden veel beter zicht waar op de werkvloer behoefte aan is dan de vakbonden.

Uiteraard is dit een frontale aanval op de vakbonden en daarmee op de positie van werknemers. Vakbonden beschikken dankzij hun vermogen arbeiders te mobiliseren en daarmee de bazen onder druk te zetten over de macht waaraan het ondernemingsraden ten ene male ontbreekt. Een dergelijke maatregel zou de onderhandelingspositie van werknemers sterk verzwakken, wat uiteraard precies de bedoeling van de VVD is.  De rest van Mulder’s betoog is niet meer dan windowdressing.

cw 3imagesDe VVD lijkt met dergelijke proefballonetjes in de voetsporen van de Britse regering te willen treden. De conservatieve regering Cameron  kondigde recentelijk wetgeving af die uitdrukkelijk tot doel  heeft vakbonden te knevelen en acties zo goed als onmogelijk te maken. De International Business Times sprak zelfs van een ‘regelrechte aanval op de democratie’.

Update: Minister Asscher van Sociale Zaken heeft in de Tweede Kamer gehakt gemaakt van Mulder’s proefballonetje

Bron