VVD en D66 betuttelen de werknemers van Nederland

Adam Smith’s grave at Canongate Kirkyard, Edinburgh

Hoogleraar Alfred Kleinknecht (What’s in a name- Amstel) betoogt in de Volkskrant vandaag dat de ondoordachte hervorming van het ontslagrecht een hele reeks negatieve effecten heeft, die onder meer zullen resulteren in een hogere hypotheekrente. In het opiniestuk somt Kleinknecht de grote problemen op die de hervorming in zich heeft.

VVD en D66 laten Adam Smith in zijn graf omdraaien
de – soms forse – terugval in inkomen zodra men in de WW terechtkomt, vooral voor de iets hogere inkomens kan problematische vormen aannemen. De ontslagvergoedingen dienen nu nog als een zeer welkome buffer om wanbetaling bij hypotheken te voorkomen. Deze buffer wordt fors verkleind en dit verhoogt de risico’s van de bank. Maar wat doen de liberalen van de VVD (zo ver die beginselen nog niet verkwanseld zijn door Mark Rutte – Amstel) en de beterwetenvooreenander liberalen van D66? Ze betuttelen en de werkgever en de werknemer. >>>De lagere ontslagvergoeding moet worden aangewend voor scholing. De overheid weet beter dan de burger hoe die zijn geld het best kan besteden. Wat een bevoogding! Iedere werknemer geketend als kleinknecht van de overheid. Adam Smith draait grommend om in zijn graf dankzij een paar nep-liberalen in Den Haag.