VS synchroniseert bombardementen in Syrië met Rusland

In een vrij zelden gezien statement heeft het Pentagon gisteren verklaard buiten de normale contactlijnen eenzijdig informatie aan de Russen te hebben verstrekt over de huidige posities van de Amerikaanse speciale eenheden inclusief adviseurs binnen Syrië in een poging om ze tegen Russische bombardementen te beschermen.

Dit bericht dat door de gelijkgeschakelde media in ons land niet is opgepikt, geeft aan dat er blijkbaar behalve via de officiële contactlijnen met de Russen thans iets intensiever via onofficiële lijnen wordt gecommuniceerd.

De woordvoerder van het Pentagon beweerde dat staatssecretaris van Defensie Ashton Carter ook op de hoogte van deze communicatie lijnen zou zijn en dat het allemaal met zijn goedkeuring zou gebeuren.

In dezelfde mededeling heeft het Pentagon laten weten dat ondanks alle pogingen voor vredesconferenties en dergelijke de bombardementen onophoudelijk zullen doorgaan, wat de Russen zelf eerder hadden aangegeven. Dit is een helder bewijs dat de situatie in Syrië aan het kenteren is.

Het is reeds eerder gebleken, naar de mening van menige hooggeplaatste militaire specialisten van de VS en andere landen, dat vrede in Syrië enkel door samenwerking met de Russen zou kunnen komen.

De situatie in Syrië schijnt op dit moment vooral te escaleren door de dreiging van de kant van Turkije om een stuk land van Noord-Syrië te annexeren.

De officiële reactie van de kant van Rusland op deze mogelijke ontwikkeling is dat elke vreemde macht op Syrisch grondgebied een legitiem target voor hun Aero-Space Macht zal vormen. Ze hebben Turkije gevraagd zich te onthouden van niet goed doordachte acties.

Pentagon-insiders delen de mening dat op dit moment de Russen in afwachting zouden zijn van de officiële bevestiging van het buiten werking stellen van artikel 5 van de NAVO, om met grote zekerheid te weten te komen over het aantal tegenstanders waarmee ze straks rekening zouden moeten houden.