VS dwingt Netanyahu met een verklaring in de Veiligheidsraad wat gas terug te nemen

In een verklaring heeft het voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad maandag verbijstering en diepe bezorgdheid uitgesproken over de recente Israelische plannen voor de legalisering van negen zogenoemde illegale nederzettingen (dat wil zeggen illegaal voor de Israelische  wet) en voor de uitgebreide bouwplannen in de nederzettingen. De verklaring kwam in de plaats van een resolutie waarvoor plannen waren gemaakt door de Palestijnse Autoriteit. De Amerikanen hadden de indiening daarvan echter weten te voorkomen. 

Aan de verklaring van de voorzitter ging overleg vooraf van de Amerikaanse minister van Buitenlandse  Zaken Blinken met de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, sheikh Abdullah bin Zayed die de motie had zullen indienen, en met de Israelische premier Netanyahu en de Palestijnse president Mahmoud Abbas.

De verklaring herhaalt nog eens  dat uitbreiding van nederzettingen de twee-statenoplossing in gevaar brengt en onderstreept verder de bezwaren tegen eenzijdige maatregelen, waaronder ook de afbraak van huizen en  de verplaatsing van burgers. Ook veroordeelt de verklaring alle daden van geweld tegen burgers, waaronder terrorisme, en roept zij alle partijen op diegenen die zich er schuldig  aan maken ter verantwoording te roepen. De oorspronkelijke Veiligheidsraad-resolutie ging nog iets verder en riep ook op om de status op de Tempelberg/ Haram al-Sharif  te respecteren, terwijl eveneens een beroep werd gedaan op de verplichting van de partijen om onder de internationale wetten burgerlijke en humanitaire werkers te beschermen.

De VS vreesden echter dat een resolutie de gespannen situatie mogelijk zou aanwakkeren, met name door de nadering van de Ramadan die over enkele weken begint. Tegenover de Palestijne Autoriteit voerden zij aan dat een resolutie hen zou dwingen hun veto van stal te halen en dat het voor de PA beter zou zijn dat te voorkomen door een verklaring van de voorzitter af te laten geven. Tegenover Netanyahu was echter duidelijk dat de Amerikanen wat anders verwachtten, nadat verschillende personen (onder wie president Biden) in verschillende toonaarden al hun ongenoegen hadden laten blijken. Het resulteerde in uitspraken van Netanyahu dat er in de komende maanden geen nieuwe nederzettingen meer zullen komen. Wel zullen de plannen worden doorgezet om 10.000 nieuwe huizen in bestaande nederzettingen te bouwen. Verder heeft Israel besloten in de komende paar maanden geen Palestijnen uit hun huizen in Oost-Jeruzalem of  de Westoever te zullen uitzetten en hun invallen in gebieden onder de controle van de Palestijnse Autoriteit in dezelfde tijd te zullen minderen. Maar de sloopwerkzaamheden aan ”illegaal gebouwde” Palestijnse bezittingen zullen doorgaan, aldus Netanyahu.

Al met al een matig resultaat, dat hoogstens een paar maanden de spanningen een klein beetje kan verminderen. En een treurige afgang van de Palestijnse Autoriteit – de zoveelste – die zich weer door de Amerikanen het bos heeft laten insturen.

Uitgelichte afbeelding: Antony Blinken – By U.S. Department of State – https://www.flickr.com/photos/statephotos/50925278638/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99705586