Vrouwelijke boeren in Malawi zijn twee keer de dupe

Genderongelijkheid treft de vrouwelijke landbouwers in Malawi diep. Hun kansen op de klassieke arbeidsmarkt zijn gering waardoor ze vaak genoodzaakt zijn om te boeren. Maar ook in die sector botsen ze op ongelijke behandeling. Dat zegt een onderzoek in opdracht van de Wereldbank.

Uit een studie in het tijdschrift Development Studies blijkt dat vrouwelijke landbouwers in Malawi, een van de armste landen ter wereld, slechts beperkt toegang hebben tot landbouwkredieten. Daardoor moeten ze vaak ander werk zoeken om met dat geld machines en meststoffen voor hun boerderij te kunnen aankopen.

Door de discriminatie die ze ondervinden, is het moeilijk voor hen om werk te vinden dat goed genoeg betaalt om die aankopen te kunnen doen.

Het resultaat is dat vrouwelijke boeren in Malawi een gemiddelde productiviteit hebben die 44 procent lager ligt dan die van mannelijke landbouwers. Hun perceeltjes grond zijn vaak kleiner en ze gebruiken minder kunstmest dan mannen. Dit bezorgt hen uiteindelijk een enorm economisch nadeel, zo concludeert de studie.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be