Vreselijke gebeurtenissen op Tholen: taalcursussen voor inburgeraars!

Beste ouders en verzorgers van Zo aan Zoekweg, psz de Fabeltuin en psz de Bastuin. De gemeente Tholen heeft ons vorige week laten weten dat het laatste deel van het pand aan de Zoekweg verhuurd is aan Accessio; een bedrijf dat taallessen geeft aan inburgeraars.

Vanaf deze week hebben zij hun intrek genomen en komen er mensen om taallessen te volgen. Er zijn wat signalen gekomen vanuit ouders dat zij een wat onveilig gevoel krijgen van deze “vreemde’ mensen over het schoolplein en in de buurt van hun kinderen. Dit kunnen wij gezien de vreselijke gebeurtenissen in de wereld van afgelopen tijd heel goed begrijpen.

Zonder angst te willen zaaien willen wij u meegeven dat alle inburgeraars vooraf worden gescreend door Accessio voordat zij op taalcursus komen.

Uit een mail van de genoemde kinderopvang in Tholen aan Bezorgde Ouders, want je hoort zulke vreemde dingen tegenwoordig. Ook vreselijke dingen. Die in de wereld de afgelopen tijd gebeurd zijn.
Wij vermoeden dat hiermee niet de bombardementen op Syrië en de aanhoudende burgeroorlog daar worden bedoeld; of de bombardementen en oorlog in Jemen; of de dictatuur in Eritrea; of het geweld tengevolge van humanitaire NAVO-bombardementen op Libië. En meer, veel meer. Die worden vast niet bedoeld als begrip wordt betoond voor Ongeruste Bezorgde Ouders & Burgers.

De SP stelt hier vragen over aan B&W. Of dat voldoende of afdoende is is maar de vraag.